Advertentie

Katholiek onderwijs keurt onderwijshervorming goed

Lieven Boeve, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs ©Debby Termonia

In tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs GO! geeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen wel zijn fiat voor de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De ontwerp-cao in het onderwijs krijgt de zegen van het katholiek onderwijs. 'Onze directiecommissie, adviesraden en raad van bestuur hebben het geheel van maatregelen bekeken en beslist dat we dit pakket kunnen steunen', zegt directeur-generaal Lieven Boeve.

In de cao van 175 miljoen euro, die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in juli onderhandelde met de sociale partners, zit veel eten en drinken voor de onderwijsverstrekkers. Er is 52 miljoen euro voor werkdrukverlichting bij leerkrachten en 10 miljoen euro voor aanvangsbegeleiding van jonge leerkrachten.

Daarnaast wordt het loonverschil tussen directeurs en leerkrachten opgedreven en krijgen directeurs meer hulp bij administratief werk. Beide maatregelen moeten het beroep van directeur aantrekkelijker maken, want ook dat is een knelpunt.

Maar de ontwerp-cao bevat ook een maatregel die moeilijker verteerbaar is voor de onderwijswerkgevers. Weyts maakt 15 miljoen euro vrij voor de vrijstelling van vakbondsafgevaardigden. Met dat geld zouden 300 voltijdse leerkrachten extra tijd krijgen voor hun vakbondstaken. Koen Pelleriaux, de topman van het gemeenschapsonderwijs GO!, vindt het in tijden van een hardnekkig lerarentekort onmogelijk leerkrachten daarvoor uit de klas te halen en zei vorige week in een gesprek met De Tijd de cao niet te zullen goedkeuren.

We roepen Weyts op, na de versterking van de vakbonden, werk te maken van extra middelen voor ondersteuning en professionalisering van de raden van bestuur voor scholen.
Lieven Boeve
Directeur-generaal VSKO

Boeve volgt die redenering, 'maar het is de mix die de hervorming mogelijk maakt'. 'Als het om individuele maatregelen gaat, is die syndicale vrijstelling inderdaad moeilijk. Ook andere maatregelen dragen bij aan het lerarentekort. We roepen dan ook op om meer tegen dat tekort te doen. We roepen Weyts op, na de versterking van de vakbonden, werk te maken van extra middelen voor ondersteuning en professionalisering van de raden van bestuur voor scholen. De meeste bestuurders zijn vandaag vrijwilligers.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud