Katholiek onderwijs trekt aan noodrem tegen nieuwe eindtermen

De nieuwe eindtermen hebben meer aandacht voor wetenschap en techniek. ©Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

De onderwijskoepel noemt de nieuwe eindtermen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. De vele doelen zouden tot oppervlakkige kennis leiden. En ook de haalbaarheid wordt in vraag gesteld.

Vrijdag besliste de Vlaamse regering dat er toch meer ruimte zal zijn voor STEM (science, technology, engineering en mathematics) en burgerschap in de nieuwe eindtermen. Dat zijn de minimumdoelen die leerlingen van de overheid moeten halen.

Dit proces loopt al twee jaar. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen was al die tijd een van de belangrijkste partners in de ontwikkelcommissies: zij waren dus zeer nauw betrokken bij de opmaak van de nieuwe eindtermen.
Ben Weyts
Minister van Onderwijs (N-VA)

De koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daar niet mee opgezet. Vorige week stuurde ze nog een brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) met de bezwaren die ze heeft tegen de plannen. Aangezien daar geen gevolg aan werd gegeven, stuurt de koepel vandaag een nieuwsbrief naar haar achterban om de druk te verhogen. 'De nieuwe eindtermen vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs en laten nauwelijks ruimte om vanuit eigen inspiratie, expertise en engagement onderwijs aan te bieden', staat in de brief te lezen. De vele doelen zouden tot oppervlakkige kennis leiden.

De koepel hoopt in de eerste plaats dat het Vlaams Parlement het dossier blokkeert. Er volgen nog hoorzittingen over de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen, maar volgens het katholiek onderwijs leidt dat enkel tot meer tijdverlies. Als het protest niets oplevert, dreigt de koepel achteraf naar het Grondwettelijk Hof te trekken. 'Wij hopen uiteraard dat het zover niet hoeft te komen', aldus de brief.

Achterkamerpolitiek

De nieuwe eindtermen vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Het is niet geheel verrassend dat de koepel zich kant tegen de nieuwe eindtermen. In januari rondden de ontwikkelcommissies, waarin zowel experten als de koepels vertegenwoordigd waren, hun werk af. Maar directies van tso- en bso-scholen luidden aan de alarmbel omdat de nieuwe eindtermen volgens hen niet haalbaar waren in de praktijk. Daarop liet Weyts toe dat de koepels de eindtermen wijzigden, door bepaalde doelen enkel op niveau van het aso of specifieke richtingen te behouden.

Dat was dan weer buiten de experten gerekend, die vonden dat hun werk 'via achterkamerpolitiek' ongedaan werd gemaakt. De coalitiepartners raakten het moeilijk eens en legden de bal in het kamp van de adviesorganen SERV en VLOR. Het eerste trok voluit de kaart van meer STEM in de eindtermen, het tweede was voorzichtiger. De regering nam daarom een compromis aan dat meer in lijn ligt met het voorstel uit januari.

Twee jaar mee onderhandeld

Weyts heeft geen begrip voor het protest. 'We zijn verrast door deze plotse demarche zo kort na de tweede goedkeuring door de Vlaamse Regering. Dit proces loopt al twee jaar. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen was al die tijd een van de belangrijkste partners in de ontwikkelcommissies: zij waren dus zeer nauw betrokken bij de opmaak van de nieuwe eindtermen', meldt hij in een reactie.

Weyts verwijst naar de hoorzittingen waar de opmerkingen 'in alle openheid besproken worden'. Toch lijkt de kans klein dat er nog veel verandert, omdat de tijd dringt om de eindtermen te operationaliseren. Over minder dan een jaar moeten de doelen voor de tweede graad in voege treden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud