Advertentie

Kennis Nederlands gaat erop achteruit

'De focus op taal moet beter', zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ©BELGA

Het onderwijs krijgt opnieuw een slecht rapport. Het aantal leerlingen dat de minimumlat voor Nederlands op het einde van het lager onderwijs haalt, daalt.

Vlaanderen meet om de zoveel jaar of leerlingen de eindtermen halen die de Vlaamse overheid oplegt. Dat is de minimumlat voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Maar die minimumlat wordt niet altijd gehaald, blijkt uit nieuwe peilingsproeven voor Nederlands en wiskunde.

Op het einde van de lagere school halen acht op de tien leerlingen de eindtermen Nederlands voor lezen en luisteren. Vijf jaar geleden haalden nog negen op de tien leerlingen die eindtermen. De peilingsproeven komen er bovendien na een reeks andere studies waaruit blijkt dat de onderwijskwaliteit in Vlaanderen daalt.

'De achteruitgang is er op alle vlakken. Dat is geen toevalligheid', erkent Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).  

Wiskunde 

Voor wiskunde bij de 14-jarigen is het beeld meer divers. De leerlingen scoren beter dan de vorige peilingsproef voor omgaan met data of ruimtemeetkunde. Voor bewerkingen of rekenen met veeltermen doen de leerlingen het minder goed. 

Er zijn ook grote verschillen over hoeveel leerlingen de eindtermen halen. Zo haalt slechts 22 procent de eindtermen voor 'bewerkingen' en slechts 28 procent de eindtermen voor 'rekenen met veeltermen.' Slechts de helft haalt de eindtermen voor algebra.

Voor wiskunde gaan de resultaten globaal genomen dus niet fors achteruit tegenover de vorige peilingsproef, maar Crevits erkent dat 'globaal genomen de eindtermen wiskunde minder worden gehaald dan de eindtermen taal. Ik ben niet blij met deze resultaten, maar je moet ze wel in beeld durven brengen om er iets aan te doen.'

Hervormingen

Voor Crevits zijn de slechte resultaten een teken dat het dringend tijd was voor de hervormingen die deze regering op poten zette. Volgend schooljaar starten de leerlingen in het eerste middelbaar met nieuwe eindtermen, waar bijvoorbeeld meer de nadruk ligt op probleemoplossend denken in wiskunde.

Ze wil ook nog meer aandacht voor taal in het lager onderwijs. 'We zien dat we de kloof niet gedicht krijgen tussen de leerlingen die thuis Nederlands spreken en de leerlingen die thuis een andere taal spreken. Vanaf 1 september start de nieuwe lerarenopleiding waarbij er ook een vak is om Nederlands te geven aan niet-Nederlandstaligen. We hebben in het Vlaams Parlement ook een motie gestemd waarbij we extra geld beloven dat specifiek naar taal zal gaan. De focus op taal moet vanaf het basisonderwijs beter.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud