Kinderbijslag doorstaat armoedetoets niet

Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V). ©Photo News

De nieuwe kinderbijslag pakt het armoederisico vooral bij kinderen onvoldoende aan. Dat is de conclusie van de armoedetoets die de Vlaamse regering vandaag bespreekt.

De Vlaamse ministers buigen zich vandaag over het nieuwe systeem van de kinderbijslag dat in 2019 moet ingaan. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft het politieke akkoord uit mei 2016 in een decreet gegoten.

KORT

De Vlaamse regering bespreekt vandaag het nieuwe systeem van de kinderbijslag dat in 2019 moet ingaan. Ze bekijkt ook hoe dat een invloed kan hebben op het armoederisico. Volgens een groep deskundigen zal het armoederisico door de nieuwe kinderbijslag onvoldoende dalen. Ze vragen de regering om haar ambities op te schroeven.

De regering zal ook de armoedetoets bespreken die Kind en Gezin met een groep van deskundigen heeft opgemaakt. Het gaat om organisaties als Decenniumdoelen, de departementen Onderwijs en Welzijn, de Gezinsbond, het Kinderrechtencommissariaat, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Welzijnszorg en het Netwerk tegen Armoede. Ze bouwen voort op de wetenschappelijke armoedetoets die de KU Leuven eerder al uitwerkte.

De daling van het armoederisico is voor de betrokkenen onvoldoende, luidt het in het rapport dat De Tijd kon inkijken. De deskundigen wijzen erop dat Vlaanderen zich heeft geëngageerd om tegen 2020 de kinderarmoede te halveren. Als het dat doel wil halen, is het nodig extra geld in de kinderbijslag te investeren. Als er toch geen extra budget komt, pleiten de deskundigen ervoor om het budget voor de kinderopvang en de kleutertoeslag (zie grafiek) te gebruiken voor extra sociale correcties.

©Mediafin

De deskundigen gaan ervan uit dat de kinderbijslag voor mensen in armoede minstens de minimale opvoedingskosten van hun kinderen moet dekken. Volgens berekeningen van de Gezinsbond dekt het basisbedrag van 160 euro slechts de helft van die minimumkosten van jonge kinderen. ‘De voorziene sociale correcties zijn dus onvoldoende om gezinnen in armoede te helpen.’

'Ambities opschroeven'

De ambities van de kinderbijslag zijn te laag om tot een structurele daling van de kinderarmoede te leiden.
bruno vanobbergen
vlaamse kinderrechtencommissaris

‘De hervorming doet onvoldoende voor de daling van het armoederisico’, reageert Dieter Stynen van de Gezinsbond op het rapport. Ook voor Bruno Vanobbergen, de Vlaamse kinderrechtencommissaris, ‘is het duidelijk dat de ambities van de kinderbijslag te laag zijn om tot een structurele daling van de kinderarmoede te leiden’.

‘We zijn vragende partij om die ambities op te schroeven’, zegt Vanobbergen. ‘Daarnaast vragen we meer aandacht voor extra kwetsbare gezinnen, zoals de eenoudergezinnen. De vraag is wat de regering met de armoedetoets zal doen.’

'Geen gigantisch probleem'

Volgens verschillende bronnen zal de Vlaamse regering vandaag weinig aanpassen aan het fel bevochten politieke akkoord van vorig jaar. ‘De armoedetoets van de KU Leuven heeft geen gigantisch probleem blootgelegd. Bovendien was het met dit budget nooit mogelijk om de kinderarmoede de wereld uit te helpen’, luidt het bij een regeringspartij.

Dat kan niet, vindt Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. ‘We begrijpen niet dat er in tijden van toenemende kinderarmoede geen kinderbijslag komt die armoede meer bestrijdt. Mensen in armoede rekenden sterk op minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Dit was een grote kans die de regering helaas niet gegrepen heeft.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud