Krachtlijnen in verschillende beleidsdomeinen

In de Septemberverklaring bij de opening van het parlementaire jaar zette Kris Peeters, de Vlaamse minister-president, de krachtlijnen uiteen voor het beleid.

Binnenlands bestuur

Het is nodig dat er een sterk lokaal niveau is in Vlaanderen, klinkt het in de Septemberverklaring. Om dit te kunnen realiseren zal de groei in het gemeenten- en stedenfonds met zo’n 3,5 procent behouden blijven. Op die manier wil men voor steden en gemeenten genoeg financiële ruimte scheppen.

Cultuur

Cultuur wordt door de Vlaamse overheid aangevinkt als belangrijk deel van de sociale agenda. Daarom klinkt het dat er sterk zal worden blijven ingezet op cultuureducatie, net als op sociaal-cultureel volwassenwerk.

Wetenschap en innovatie

In 2013 treedt de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten in werking. Om deze overgang te realiseren, zullen zowel de professionele bachelors als de academische opleidingen een versterking kennen van hun onderzoekscapaciteit. Om de resultaten van onderzoek maatschappelijk te valoriseren zal ook 10 miljoen euro worden toegevoegd aan het Spin-Off Financieringsinstrument (SOFI). Ook eco-innovatie en innovatie in zorg kunnen rekenen op extra beleidsruimte.

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit blijven de investeringsstructuren in de Vlaamse begroting min of meer behouden. 750 euro miljoen zal vloeien naar grote investeringsprojecten, om zo de rol van Vlaanderen als logistieke draaischijf te behouden, zo klinkt het. Tegelijkertijd zal er niet verder bespaard worden op vervoersmaatschappij De Lijn, aangezien deze reeds begin dit jaar een serieuze besparingsoperatie moest afronden.

Wonen

De Vlaamse overheid verklaart in de begroting van 2013 ook te willen blijven inzetten op de renovatie van sociale woningen. De komende vijf jaar zal 500 miljoen euro extra ervoor moeten zorgen dat zo’n 14.000 bijkomende woningen kunnen worden gerenoveerd en energiezuiniger worden gemaakt.

Werk

Voor een betere begeleiding van werkzoekenden wil de Vlaamse overheid inzetten op een efficiëntere loopbaanbegeleiding. De VDAB zal zijn aandeel opleidingen met werkervaring verhogen, maar tegelijk wil de overheid ook naar bedrijven toe een aanspreekpunt zijn voor een strategisch loopbaanbeleid.

Economie

Met een verwijzing naar het bankenplan brengt Peeters in herinnering dat er nu jaarlijks 450 miljoen euro aan investeringen gebeuren dankzij de Waarborgregeling waarbij de Vlaamse overheid mede garant staat voor kredieten. De regeling wordt zodanig aangepast, kondigde hij aan, dat op een snelle manier noden aan overbruggingsfinanciering kunnen worden opgevangen, ‘evenwel zonder risico’s te nemen en het spaar- en belastinggeld van de Vlaming in gevaar te brengen’.

Onderwijs

In het beleidsdomein onderwijs vallen volgens de Vlaamse overheid verschillende speerpunten te noteren. Op twee onderwijsniveaus staat er een belangrijke hervorming te wachten: er is een hervorming van het secundair onderwijs op til en in de begroting zijn ook middelen ingeschreven voor de integratie van de Vlaamse academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten.

Landbouw

De Vlaamse overheid omschrijft de landbouw- en tuinbouwsector als een belangrijke economische speler in de economie. De investeringssteun, die vooral naar milieu- en diervriendelijke verbeteringen vloeit en in 2011 100 miljoen euro beliep, wordt dan ook voortgezet. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud