Kust voor helft grijs tegen 2030

Wandelaars op de dijk in Wenduine ©BELGA

Tegen 2030 zal ruim de helft van inwoners van de kustgemeenten ouder zijn dan 56 jaar. Dat is nog ruim acht procentpunten meer dan op dit moment. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, die de cijfers vrijdag bekendmaakte in Oostende. Het clichébeeld van een 'grijze' kust zal zich dus verder doorzetten.

Bijna 43 procent van de kustbewoners is ouder dan 56 jaar en meer dan een kwart is ouder dan 65 jaar. De jongste tien jaren kwamen er 20.000 inwoners boven de 56 jaar bij aan de kust en aan dit tempo zal de kust tegen 2030 177.777 bewoners hebben die ouder zijn dan 56. Dat aantal zal goed zijn voor 52 procent van alle kustbewoners.

Daarnaast blijkt dat ongeveer 40 procent van het aantal woningen aan de kust tweede verblijven zijn, namelijk ongeveer 86.000 woningen. Meestal zijn de eigenaars ouder dan 45 jaar. Driekwart is minstens 55 jaar oud. Daaruit blijkt dus dat 'aangespoelden' meestal gekomen zijn om te blijven aan de kust. De cijfers worden dus sterk gevoed door zogenaamde pensioenmigranten, terwijl jongeren steeds meer het binnenland intrekken.

©Mediafin

Tendensen

Uit de cijfers die neergeschreven zijn in het boek 'Ook aangespoelden blijven. Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de kust', komen ook een drietal tendensen naar voor. Veel mensen spoelen op hun oudere dag aan zee aan en willen er de rest van hun leven slijten. De aanwezigheid van de zee is een sterke drijfveer om naar de kust te komen. Maar uit de studie blijkt dat ze daar niet op voorbereid zijn. Ze wonen meestal in een appartement, maar hebben er niet aan gedacht wat er moet gebeuren als ze minder mobiel worden.

Dat leidt naar de tweede tendens. Het woningaanbod is namelijk niet aangepast aan een verminderde mobiliteit of zorgbehoevendheid. In veel huizen en appartementen zijn er trappen, en ook deuren, badkamers of sanitaire voorzieningen zijn niet aangepast.

Een derde tendens, is dat ouderen vaak eenzaam en geïsoleerd zijn aan de kust. Familie en vrienden blijven vaak achter in het hinterland, waardoor sociaal isolement optreedt, zeker als een van de partners overlijdt.

Proeftuin

De studie toont ook aan dat er een aantal uitdagingen zijn. 'De situatie aan de kust is nu zoals ze in België zal zijn binnen 15 jaar. Dat wijzen cijfers uit. In 2030 zal namelijk 27,7 procent, of ruim 3,3 miljoen Belgen, ouder zijn dan 60 jaar. De kust kan een proeftuin worden', aldus gedeputeerde voor Welzijn Myriam Vanlerberghe (sp.a).

'De vergrijzing van de kust kan dus als een troef gezien worden, waarbij de regio op nationaal als internationaal vlak een voortrekkersrol kan spelen in het omgaan met vergrijzing.' Daarnaast kan de uitbouw van een regiospecifiek seniorenbeleid ook een belangrijke economische meerwaarde en tewerkstelling genereren, bijvoorbeeld in de zorgsector.

Ook voor de immobiliënsector zijn er opportuniteiten en kan er gezocht worden naar aantrekkelijke, duurzame en vooral betaalbare vormen van wonen, van de eigen woning tot een woonzorgcentrum en alle mogelijke tussenvormen. 'Zo houden ouderen langer de regie over hun leven en zijn ze langer zelfstandig.'

Maar de cijfers tonen vooral aan dat er heel wat werk is om ouderen preventief te informeren over aangepast leven. 'Door middel van proactieve communicatiecampagnes dient deze bewustwording aangewakkerd te worden', klink het.

Masterplan

De provincie wil nu met de studie aan de slag gaan, al merkt ze meteen op dat het niet enkel de taak is van de overheden, om deze situatie aan te pakken. Het beleid moet vorm krijgen en er moeten acties worden uitgewerkt via een plan, een 'Masterplan Ouderenbeleid', dat onder meer voorziet in het ondersteunen van impulsprojecten en lokaal vrijwilligersbeleid, werken aan een warme en beschermde woonomgeving en wonen.

'We willen optreden als kennispartner, omdat wij de enige zijn die hiermee bezig zijn, net omdat we aan de kust zitten. Er is zelfs al een intergemeentelijk kennisplatform opgericht. We zien dit als een positieve uitdaging', aldus eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V), zelf kustbewoner.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud