Landbouw vindt stikstofrichtlijnen verstikkend

Voor landbouwers wordt het moeilijker om uit te breiden dan voor de industrie.

De Belgische landbouwers reageren ongelukkig op de nieuwe uitstootnormen voor stikstof. De industrie is relatief tevreden. 'Al moet na deze tijdelijke regeling snel een wetenschappelijk onderbouwd kader voor meerdere jaren komen.'

De zowat vijftig Vlaamse industriële bedrijven die uitbreidingsplannen koesteren, krijgen goed nieuws. 90 procent van de plannen kan wellicht doorgaan. De Vlaamse landbouwers zijn dan weer ontevreden over de nieuwe stikstofnormen die de Vlaamse regering implementeert. De richtlijnen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gelden tot eind dit jaar. Ze mikt op definitieve regels die begin volgend jaar in voege treden.

De essentie

  • De Vlaamse regering schrijft nieuwe richtlijnen uit die de stikstofuitstoot van de industrie en de landbouw beperken.
  • Stikstof is schadelijk voor het milieu.
  • De vorige richtlijnen stonden onder druk wegens een rechterlijke uitspraak.

Landbouwbedrijven krijgen het moeilijker om uit te breiden dan de industrie. Dat komt omdat de Vlaamse regering strenger is voor ammoniak - de stikstofvorm die de landbouw via mest en het verteringsstelsel van runderen uitstoot - dan voor NOX, dat via fabrieksschouwen en uitlaatpijpen van auto's in de natuur terechtkomt.

Groen

De uitbreiding van een landbouwbedrijf mag geen effect hebben op de stikstofuitstoot in nabijgelegen natuurgebieden. Een fabriek die wil uitbreiden kan dat als de nieuwe installaties hoogstens een kleine negatieve impact hebben op beschermde natuurgebieden in de buurt. Ze mag de stikstofuitstoot in het gebied met maximaal 1 procent verhogen.

Maar zelfs als de uitstoot van de industrie na een uitbreiding meer dan 1 procent stijgt, kan ze alsnog groen licht krijgen. 'Als de uitstoot na een uitbreiding verhoogt met 1 tot maximaal 5 procent, kan een bedrijf alsnog een vergunning krijgen', zegt Frank Beckx, de directeur van de studiedienst van de Vlaamse werkgeversfederatie Voka. 'In dat geval volgt een extra onderzoek en moeten de bedrijven bijkomende maatregelen nemen om de stikstofuitstoot zo veel mogelijk te beperken.'

De landbouwers zijn erg ontevreden. Ook voor hen is uitbreiden niet onmogelijk, maar ze moeten dan altijd een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren. Dat moest vroeger alleen als ze de uitstoot met 5 procent zouden vergroten.

Het stuit tegen de borst dat de Vlaamse regering twee maten en gewichten hanteert.
Vanessa Saenen
Woordvoerder Boerenbond

'Het stuit vooral tegen de borst dat de Vlaamse regering twee maten en gewichten hanteert', zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van de Boerenbond. 'De industrie kan makkelijker uitbreiden en zijn stikstofuitstoot verhogen dan de landbouw. De regering maakt een onderscheid tussen ammoniak en NOX, maar stikstof is stikstof.'

'Dat klopt niet helemaal', zegt Beckx. 'Ammoniak heeft negatievere gevolgen voor het milieu dan NOX.'

Stikstofarrest

Voka is wel tevreden met de nieuwe richtlijnen. 'Tegelijk hopen we dat er heldere, wetenschappelijk onderbouwde regels komen eind dit jaar, wanneer de tijdelijke regels vervallen.'

De regels van de Vlaamse regering zijn tijdelijk omdat ze er komen na een vrij verrassende rechterlijke uitspraak in februari. Die maakte brandhout van de toen bestaande normen en dwong de Vlaamse regering nieuwe maatregelen te nemen. De rechter oordeel dat de normen van de overheid niet wetenschappelijk onderbouwd waren. Alle bedrijven konden uitbreiden als de stikstofuitstoot in de natuurgebieden niet met meer dan 5 procent toenam.

Het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen ging over een specifiek geval van een landbouwbedrijf dat wilde uitbreiden. Dat dreigde een precedent te worden. Heel wat bedrijven ondervonden de voorbije maanden in de nasleep van het stikstofarrest dat het moeilijker was om vergunningen te krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud