Lang niet alle basisscholen openen de deuren

De kleuterscholen mogen vanaf 2 juni weer open, maar dat doen ze lang niet allemaal. ©Photo News

Vanaf deze week kunnen alle basisscholen weer open zoals voor corona. Maar of ze dat ook effectief doen, is een andere vraag. ‘De scholen zullen niet allemaal heropstarten. We verwachten een heel divers beeld’, zegt Raymonda Verdyck, topvrouw van het gemeenschapsonderwijs GO!.

Sinds midden mei zijn het eerste, tweede en zesde leerjaar deeltijds welkom op school. Vanaf dinsdag kunnen ook de kleuterklassen weer kinderen verwelkomen. Volgens een peiling van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) zou twee derde van de kleuterklassen dinsdag heropenen, de andere volgen de komende dagen.

Ongeveer de helft van de scholen in de peiling kiest voor een normale heropstart, de rest kiest voor minder of kortere dagen. Recente cijfers van de onderwijsadministratie zijn er niet, maar uit een steekproef van de inspectie twee weken geleden bleek dat scholen er massaal voor zouden kiezen voorrang te geven aan de derde kleuterklas.

De perceptie is misschien ontstaan dat alle veiligheidsvoorschriften weg zijn, maar dat is niet zo.
Raymonda Verdyck
topvrouw GO!

Het Vlaamse onderwijsveld was op vrijdag 22 mei overeengekomen dat kleuterscholen volledig konden heropenen zoals voor corona. Voor de lagere school was er lang onduidelijkheid. In datzelfde akkoord besliste de sector dat alle leerjaren weer naar school mochten, maar de leerlingen wel de nodige afstand moesten bewaren. 

Woensdag 27 mei werd op nationaal niveau plots beslist dat afstand houden niet meer nodig was. In theorie kan dus ook het lager onderwijs vanaf vrijdag 5 juni weer volledig van start. Maar veel scholen lijken ervoor te kiezen het voorzichtige akkoord te volgen en dus slechts een deel van de leerlingen terug naar de klas te halen.

Frustratie

Dat is deels te verklaren door frustratie: directies vonden het niet kunnen dat ze voor de zoveelste keer de hele planning moesten omgooien. Ook de onduidelijke reden voor de bocht van de expertengroep GEES over de afstandregel voor de leerlingen maakt scholen wantrouwig.

Maar volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zijn het vooral organisatieproblemen die blijven spelen. Zelfs met de soepeler regels kunnen scholen niet alles bolwerken. ‘Scholen met ruime infrastructuur gaan voor het merendeel weer open, maar sommige scholen kunnen dat niet door een gebrek aan plaats of aan personeel, omdat te veel leerkrachten tot de risicogroep behoren.’

Ouders moeten hun verwachtingen realistisch houden.
Lieven Boeve
Topman Katholiek Onderwijs

Daarnaast wijzen de koepels erop dat scholen nog steeds belangrijke veiligheidsvoorschriften moeten respecteren. ‘De perceptie is misschien ontstaan dat die nu allemaal weg zijn, maar dat is zeker niet zo’, zegt Verdyck. ‘Scholen moeten bijvoorbeeld verschillende toegangen voorzien, roosters opstellen om alles te ontsmetten en ingewikkelde planningen maken voor de speeltijden, zodat contactbubbels zich niet mengen op de speelplaats.’

Dat beaamt Boeve: ‘Soms is het echt een kwestie van onvoldoende wc's en wasbakken.’ Hij vraagt aan ouders hun verwachtingen realistisch te houden. ‘Het moet haalbaar en veilig zijn. Voor heel wat scholen betekent dat helaas een gefaseerde opening.’

De puzzel is nog niet overal gelegd. Hier en daar is het nog wachten op de goedkeuring van de preventieadviseur. Daardoor blijven veel scholen vasthouden aan de roosters die ze maakten met het oog op een voorzichtige heropening.

Bovendien hameren de koepels er bij de scholen op alle leerlingen sowieso nog even terug te halen voordat de zomervakantie begint. Dat betekent vaak dat scholen moeten beknibbelen op het aantal dagen dat het eerste, tweede en zesde leerjaar naar de klas kunnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud