Langverwachte onderwijshervorming uit de startblokken

Het nieuwe schooljaar is ook de start van de onderwijshervorming. ©ANP

Vandaag start de langverwachte hervorming van het middelbaar onderwijs. Wat verandert dat precies?

In het eerste middelbaar wordt vandaag gestart met de hervorming van het middelbaar onderwijs én met nieuwe leerstof. Aan die hervorming is meer dan twintig jaar politieke discussie vooraf gegaan. Van de oorspronkelijke plannen - waarbij bijvoorbeeld de termen algemeen secundair onderwijs (aso), technisch secundair onderwijs (tso) en beroepsonderwijs (bso) sneuvelden - is nog weinig overgebleven

In de eerste twee jaar is er wel iets meer ruimte om jongeren bij te spijkeren of uit te dagen, afhankelijk van de behoefte van de leerlingen. Het is ook de bedoeling leerlingen in de eerste twee jaar van het middelbaar meer te laten proeven van verschillende vakken, zoals techniek. Het wordt ook gemakkelijker om na het eerste middelbaar nog van studierichting te veranderen. Tegelijk blijft er, net als vandaag, ruimte voor een 'basisoptie' als Latijn of wetenschappen.

Hoe ziet het hervormd secundair onderwijs er uit?

De hervorming wordt jaar per jaar voort ingevoerd. Vooral vanaf het derde middelbaar zullen de veranderingen merkbaar zijn. Het aantal studierichtingen wordt vanaf het derde middelbaar sterk verminderd. In het derde en vierde middelbaar gaat een kwart van de richtingen op de schop. De inhoud van sommige studierichtingen is ook aangepast zodat ze beter aansluiten op de arbeidsmarkt of op het hoger onderwijs.

Domeinen

De richtingen worden onderverdeeld in studiedomeinen, zoals Economie (zie afbeelding). In het domein Economie kan een leerling bijvoorbeeld kiezen voor de studierichting Economie-Wiskunde, die naar een academische bachelor leidt, voor Economie-Moderne Talen, dat naar een professionele of academische bachelor leidt, voor Marketing, dat naar een professionele bachelor of de arbeidsmarkt leidt, of voor Office & Retail, dat rechtstreeks naar de arbeidsmarkt leidt.

Scholen die dat willen, kunnen evolueren naar een domeinschool waarbij ze alle richtingen bij zo'n domein aanbieden. Even lag het idee op tafel om zo'n hervorming op te leggen, maar uiteindelijk is dus beslist dat scholen zelf kiezen of ze zo'n domeinschool worden of liever alles bij het oude houden.

Nieuwe leerstof

De structuurhervorming van het middelbaar onderwijs gaat samen met nieuwe leerstof, in het onderwijsjargon eindtermen genoemd. De eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen voor kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes moeten halen. Het Vlaams Parlement legt ze vast en bepaalt zo wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Het is de eerste keer in twintig jaar dat de eindtermen vernieuwd zijn.

De nieuwe leerstof bevat enkele nieuwe elementen, waaronder burgerschap, financiële geletterdheid en digitale competenties. Zo wil het Vlaams Parlement het onderwijs meer laten aansluiten aan de toekomstige samenleving. Door de ambitieuzere eindtermen hoopt de Vlaamse overheid ook de kwaliteit van het onderwijs opnieuw op te krikken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud