Leerling te weinig centraal in lerarenopleidingen

©arie kievit/Hollandse Hoogte

De leerling staat te weinig centraal in de lerarenopleiding. Bovendien moet er meer aandacht gaan naar de opleiding en begeleiding van de lerarenopleiders. Dat blijkt uit de visitatierapporten van 37 lerarenopleidingen aan 38 universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenonderwijs.

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad nam het voorbije jaar de lerarenopleidingen aan 38 universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenonderwijs onder de loep nadat de opleiding in 2006 grondig hervormd was door de Vlaamse regering. 

De evaluatie is globaal genomen positief over de kwaliteit van de opleidingen, maar duidt ook ook op een aantal knelpunten. 'Er wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van de opleidingen, maar er zijn nog meer inspanningen nodig om de doelstellingen te realiseren.'

Zo staat de leerling te weinig centraal in de opleiding, blijkt uit het rapport. 'Het perspectief van de onderwijsgevende staat centraal, in plaats van de leeractiviteiten van de studenten en de effecten daarvan. De vraag 'Hoe heb ik gefunctioneerd als leraar?' wordt meer gesteld dan 'wat heb ik gedaan om leerlingen juist de leeractiviteiten te laten uitvoeren?'

Er zijn ook grote verschillen in de begeleiding en de evaluatiekwaliteit van de stages. 'Hoewel de samenwerking met de stagescholen erg belangrijk is en betrekking heeft op een groot deel van het opleidingsprogramma, beperken sommige opleidingen zich tot een bezoek ter plaatse', luidt het oordeel. Ook bij de evaluatie van de stages zijn er grote verschillen tussen de opleidingen.

Het toetsings- en beoordelingsbeleid is bij veel opleidingen niet sterk uitgewerkt en het niveau van de afgestudeerden wisselt sterk tussen de opleidingen.

Ook de professionalisering van de lerarenopleiders kan beter. Hoewel het personeel een groot engagement toont, beheerst een deel van de lesgevers volgens het rapport het begrippenkader van de opleiding te weinig. Ook is niet iedereen op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het lerarendomein. De opleidingen moeten zelf werk maken van het opleiden en professionaliseren van de lerarenopleiders, maar dat is voor veel instellingen een 'schier onhaalbare opdracht'.

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad vraagt de Vlaamse overheid daarom na te denken over de schaal van de lerarenopleidingen. 'Een aantal kleinere opleidingen kampt door de kleine schaal met een combinatie van uitdagingen die het moeilijk maken om een kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden.' Daarbij gaat het om beperkte beschikbare middelen, problemen om een voldoende brede waaier aan competenties in te zetten en het aanbieden van de nodige materiële voorzieningen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud