Linkebeek op 13 december opnieuw naar de stembus

De gemeenteraadszitting in Linkebeek verliep maandagavond weer erg woelig. Ook leden van het Taalaktiekomitee waren present. ©BELGA

De gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek heeft maandagavond beslist dat er op zondag 13 december opnieuw gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

De nieuwe verkiezingen zijn het gevolg van het collectief ontslag van de 13 raadsleden van de Franstalige Lijst van de Burgemeester (LVB) uit protest tegen de aanduiding door Vlaams minister Liesbeth Homans van Eric De Bruycker, een raadslid van de Vlaamse oppositiepartij Prolink, als burgemeester.

De raadszitting verliep maandagavond door de aanwezigheid van enkele tientallen leden van het Taalaktiekomitee en Voorpost in de raadszaal opnieuw bijzonder woelig. Bij de behandeling van de communautair gevoelige punten die als laatste op de agenda stonden - kennisneming ontslag van gemeenteraadsleden, bevestiging verkiezingsdatum en verzoek tot ontslag van burgemeester - riepen de actievoerders allerlei slogans. Toen de Franstalige meerderheid opnieuw een motie stemde waarin De Bruycker verzocht werd ontslag te nemen, gooide een actievoerders een stinkbom in de raadszaal waarna de vergadering beëindigd werd.

Damien Thiéry (LVB) nam De Bruycker scherp op de korrel omdat hij zich niet aan zijn belofte hield ontslag te zullen nemen als zou blijken dat er geen samenwerking met de Franstalige meerderheid mogelijk was. Raadslid Rik Otten (Prolink) repliceerde dat zijn fractie zich voor deze beslissing niet onder druk zal laten zetten door de Franstaligen. Hij hekelde ook de nieuwe verkiezingen. 'Deze zullen ten gronde niets aan het probleem in Linkebeek oplossen en worden enkel georganiseerd tot eer en glorie van Thiéry', aldus Otten, die zich bovendien afvroeg hoeveel deze de belastingbetaler van Linkebeek zullen kosten.

Na afloop van de vergadering van de gemeenteraad liet Otten nog weten dat Prolink zich dinsdagavond zal beraden over de politieke situatie in Linkebeek en dan een beslissing zal nemen of Eric De Bruycker al dan niet aanblijft als burgemeester en of Prolink zal deelnemen aan de verkiezingen van 13 december. Op dit ogenblik hebben enkel de 13 Franstalige raadsleden ontslag genomen. Als de 2 raadsleden van Prolink hun voorbeeld niet volgen, dan zullen tijdens deze 'buitengewone gemeenteraadsverkiezingen' op 13 december enkel 13 van de 15 raadszetels verkiesbaar gesteld worden.

Vlaams minister Liesbeth Homans benoemde Eric De Bruycker begin oktober tot burgemeester omdat de Franstalige meerderheid al sinds een jaar bij herhaling weigert een andere burgemeester voor te dragen dan Damien Thiéry. Deze laatste was waarnemend burgemeester van 2007 tot aan de benoeming van De Bruycker. De opeenvolgende Vlaamse regeringen weigerden Thiéry echter te benoemen als burgemeester wegens overtredingen van de taalwetgeving. De Raad van State gaf Thiéry bovendien de afgelopen jaren tot tweemaal toe ongelijk in het beroep dat deze tegen deze beslissingen aantekende.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud