'Loonlastenverlaging is onvoldoende'

Voka-topman Jo Libeer ©BELGA

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en de zelfstandigenorganisatie Unizo vinden het 'onvoldoende' dat de Vlaamse regering vanaf 2015 jaarlijks 125 miljoen euro wil uittrekken om de loonlasten te verlagen voor bedrijven.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) legde vandaag op het Overlegcomité de Vlaamse bijdrage voor het concurrentiepact op tafel. Het overlegcomité kwam vanmorgen bijeen om het Interfederaal Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance goed te keuren. De federale maatregelen waren bekend sinds 29 november, daarbij legden vandaag de regio's hun bijdrage.

Op Vlaams niveau is de essentie is dat de Vlaamse regering vanaf 2015 jaarlijks 125 miljoen euro wil inzetten om de loonlasten van jonge werknemers tot 30 jaar en voor 55-plussers wil verlagen. Dat was volgens Peeters 'het maximale' dat eruit was te halen.

'Van een echte competitiviteitsschok is daarmee echter geen sprake', reageerde de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. 'Als dit het maximale is dat eruit kon gehaald worden, dan is het toch ruim onvoldoende. België heeft op Zweden na de hoogste loonkosten in de Europese Unie: gemiddeld 40,4 euro per uur. Dat maakt ons 16,5 procent duurder dan de buurlanden. In geld is dat bijna 25 miljard euro', merkt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, op.

Volgens Libeer kan dit dan ook 'bezwaarlijk een competiviteitspact' worden genoemd. 'Er zijn wat stappen in de goede richting, maar de lastenverlagingen zijn te klein en te veel gespreid in de tijd'.

7 miljard euro

Bij Unizo klonk het niet anders. 'Een goede aanzet, maar er is meer nodig', klonk het in een reactie. Unizo-topman Karel Van Eetvelt merkt op dat 'alle kleine beetjes helpen', maar 'de voorstellen van de federale regering eind november en die van de Vlaamse regering vandaag zijn te beperkt om de loonkostenhandicap volledig weg te werken'.

En dus blijft Unizo aandringen op een algemene loonlastenverlaging van 5 procent, ofwel 7 miljard euro, die over een langere periode wordt uitgesmeerd. 'De loonlastenverlaging moet het thema voor de verkiezingen worden'.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageerde nog het meest opgetogen. 'Het VBO stelt tevreden vast dat de Vlaamse regering mee aan de kar trekt voor een competitiviteitspact, door nog een extra inspanning te doen', aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.

Mager beestje

De vakbonden ACV en ABVV lanceerden in een reactie de oproep om de lastenverlaging te gebruiken om meer werk te creëren, met name voor de doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Het ABVV betreurde dat de Vlaamse insteek beperkt blijft tot een lastenverlaging voor de bedrijven, maar noemde het positief dat de lastenverlaging wordt toegespitst op jongeren en ouderen. Het ACV benadrukte dat er 'kwaliteitsvolle jobs' moeten worden gecreëerd.

Bij Open VLD, dat geen deel uitmaakt van de Vlaamse regering, werd de Vlaamse bijdrage tot het concurrentiepact afgedaan als een mager beestje, zeker in vergelijking met de inspanningen van de federale regering, waar Open VLD wel deel van uitmaakt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud