Luchtkwaliteit in Vlaanderen in 2012 verbeterd

Luchtkwaliteit verbeterd in 2012. - Photo News ©Photo News

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is in 2012 verbeterd. Dat blijkt uit het luchtkwaliteitsrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert jaarlijks een rapport over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. In dat rapport wordtde luchtkwaliteit in Vlaanderen onder meer getoetst aan de Europese en Vlaamse regels. 

Uit het rapport voor 2012 blijkt dat de concentraties van de meeste luchtvervuilende stoffen de voorbije jaren stelselmatig dalen. Wat fijn stof betreft, halen alle meetstations in Vlaanderen de jaargrenswaarde van 40 µg/m³ voor PM10. Wel is het zo dat in 4 van de 35 meetstations de dagconcentratie van 50 µg/m³ op te veel dagen (meer dan 35 dagen) wordt overschreden. Toch is ook dat een verbetering tegenover 2011 toen er nog overschrijdingen waren in 17 meetstations.

Wat stikstofdioxiden (NO2) betreft - een belangrijke indicator voor vervuiling door verkeer - lag het jaargemiddelde van bijna alle Vlaamse meetposten onder de jaargrenswaarde (40 µg/m³). Alleen bij vier meetstations in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie was er sprak van een overschrijding. Voor die zones kreeg Vlaanderen van Europa uitstel tot 2015 om de grenswaarde te halen.

In 2012 was er in de zomer ook een periode van ozonsmog. "Toch bleef de overlast voor de gezondheid beperkt. De gemetenozonconcentraties bleven onder de Europese streefwaarden", aldus minister Schauvliege. De CD&V-minister geeft wel toe dat de Europese langetermijndoelstellingen voor ozon nog ver buiten bereik liggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud