Lynn Wesenbeek in raad van bestuur VRT, CD&V pakt uit met wit konijn

Open VLD schuift gewezen VTM-boegbeeld naar voren voor de nieuwe raad van bestuur van de VRT. ©Photo News

Gewezen VTM-coryfee Lynn Wesenbeek, de ex-partner van John Crombez en een ex-correspondent van ’t Pallieterke worden bestuurders bij de VRT.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft van alle partijen de voordrachten binnen, waardoor hij vandaag een voorstel kan doen aan de Vlaamse regering over de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van de VRT. Dat moet gebeuren volgens de nieuwe krachtsverhoudingen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 26 mei.

Het komt erop neer dat het Vlaams Belang zijn rentree maakt en twee bestuurders krijgt, wat ten koste gaat van CD&V en de sp.a. Meteen krijgen de N-VA en het Vlaams Belang samen de helft van de twaalf bestuurszitjes in handen, wat bij de openbare omroep tot nervositeit leidt.

Om te vermijden dat de Vlaams-nationalisten alle beslissingen naar hun hand kunnen zetten, is eerder al overeengekomen dat Luc Van den Brande (CD&V) twee jaar langer op post blijft als voorzitter.

't Pallieterke

Toch was het de vraag of de N-VA en het Vlaams Belang geen partijsoldaten naar de raad van bestuur zouden sturen, die eerder in het belang van hun partij zouden handelen dan in dat van de openbare omroep. Dat het Vlaams Belan de reclameman Eric Deleu en de gewezen correspondent van ’t Pallieterke Jan Huijbrechts als voorkeurskandidaten naar voren heeft geschoven, is mogelijk een geruststelling voor Van den Brande.

Het Vlaams Belang koos als voorkeurskandidaten de reclameman Eric Deleu en de gewezen correspondent van ’t Pallieterke Jan Huijbrechts.

Eric Deleu is een oude bekende, want de gewezen VU’er is sinds 2004 al drie keer aangesteld als lid van de raad van bestuur van de VRT. Hij is ook al meer dan tien jaar lid van de Vlaamse Audiovisuele Reclameregie (VAR).

Jan Huijbrechts was van 2000 tot 2012 gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Hoogstraten en van 1991 en 2018 provincieraadslid in Antwerpen. Hij is een publicist, die lang correspondent was van ’t Pallieterke. Hij werkt aan de biografie ‘Herman Van den Reeck (1901-1920) - Heraut van een Nieuw Mensdom in Vlaanderen’, die in juni bij Doorbraak verschijnt.

Dalle had gevraagd dat alle partijen naast een man ook een vrouw naar voren zouden schuiven, zodat hij toch aan het wettelijk minimum van vier vrouwen voor de hernieuwde raad van bestuur zou geraken, maar het Vlaams Belang ging niet op dat verzoek in.

De N-VA deed dat wel, maar gaf aan dat haar voorkeurskandidaten de vier bestuurders zijn die nu al voor de partij in de raad van bestuur van de VRT zitten. Daar is slechts één vrouw bij: Charlotte Verhaeghe, die verbonden is aan het advocatenbureau Praxislaw. Daarnaast blijven Philippe Beirnaerts (de Antwerpse kabinetschef van voorzitter Bart De Wever), Stefaan d’Haeze (rechter in ondernemingszaken) en Nico Moyaert (fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams Parlement) op post als bestuurders bij de openbare omroep.

Open VLD

De sp.a schoof Vivi Lombaerts, de gewezen partner van oud-voorzitter John Crombez en gewezen woordvoerster van Johan Vande Lanotte, naar voren.

Open VLD besliste Dirk Sterckx, oud-Europees Parlementslid en ex-journalist bij de VRT, in de raad van bestuur te houden. Naast hem komt gewezen VTM-schermgezicht Lynn Wesenbeek.

Naast Luc Van den Brande pakt CD&V uit met het nieuwe gezicht Rozane De Cock, professor mediastudies aan de KU Leuven en CD&V’ster in de Aarschotse deelgemeente Gelrode.

Daarmee zit Dalle nog maar aan drie vrouwen, want Groen schuift niet langer huidig bestuurder Freya Piryns naar voren maar Bart Caron. Die is naast contrabassist van Willem Vermandere de gewezen kabinetschef van minister van Cultuur Bert Anciaux (toen sp.a-Spirit). Caron zat 15 jaar voor Groen in het Vlaams Parlement.

Het is uiteindelijk de sp.a, die terugvalt op één zitje in de raad van bestuur van de VRT, die redding brengt.

De partij schoof zowel Vivi Lombaerts, de gewezen partner van oud-voorzitter John Crombez en gewezen woordvoerster van Johan Vande Lanotte, als Willem Wallyn, regisseur en ex-partner van sp.a-boegbeeld Freya Van den Bossche, naar voren. Om aan het wettelijk quotum te geraken, moet Lombaerts voor de sp.a bestuurder worden bij de VRT.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud