Meer controle op stapel voor TMVW

De intercommunale watermaatschappij TMVW valt binnenkort onder Vlaamse bevoegdheid en zal dus ook moeten voldoen aan de strengere Vlaamse regels.