Advertentie
Advertentie

Meer leegstand in rusthuizen door corona

©Wouter Van Vooren

In de Vlaamse woon-zorgcentra bleef door corona eind 2020 bijna 5 procent meer bedden leeg. Dat daalde eind mei tot 3,5 procent, nadat meer ouderen en het rusthuispersoneel gevaccineerd waren.

Ruim de helft van de coronadoden viel het voorbije 1,5 jaar in de woon-zorgcentra. Dat manifesteert zich in het aantal lege bedden. In de Vlaamse woon-zorgcentra stonden in december 2020 4.000 meer bedden leeg dan normaal. Dat is een toename van zowat 4,8 procent. Een maand later was dat 5,5 procent, het hoogste percentage.

Tijdens de coronacrisis kwamen er bedden vrij door de hogere sterfte van rusthuisbewoners en omdat de instroom van nieuwe bewoners terugviel. Ouderen stelden een verhuis naar een woon-zorgcentrum uit wegens de strenge veiligheidsmaatregelen en bezoekregels.

Wallonië en Brussel

Ook in Wallonië en Brussel kampten de woon-zorgcentra met meer leegstand door corona. In 2020 bleven 6,5 procent meer bedden leeg tegenover een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen waarover Le Soir maandag berichtte.

Of de leegstand groter is dan in Vlaanderen valt moeilijk te zeggen. De studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vergelijkt de leegstand met die in 2019, terwijl Vlaanderen de cijfers van 2020 afzet tegen een gemiddelde van voorgaande jaren.

Dat de pandemie verzwakt, uit zich in de leegstandscijfers. Eind mei was 3,5 procent meer bedden leeg dan gewoonlijk. De totale onderbezetting bedroeg zowat 8,8 procent, tegenover bijna 11 procent eind januari. De onderbezetting herstelt zo naar het precoronaniveau van 5 à 6 procent.

Volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de vroegtijdige vaccinatie in de woon-zorgcentra zijn vruchten afgeworpen. 'De vaccinatiegraad is er heel hoog, zowel bij bewoners als het personeel.'

Geen nieuw fenomeen

De leegstand in de woon-zorgcentra is geen nieuw fenomeen. 'Ouderen blijven langer thuis wonen omdat ze langer gezond blijven. Mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, met de hulp van mantel- en thuiszorgers. Voornamelijk zwaar zorgbehoevenden verhuizen naar een woon-zorgcentrum', zegt Beke.

Lege bedden zijn een financiële domper voor de centra. Als ze minder bewoners huisvesten, ontvangen ze een lagere dotatie van de overheid. Beke schoof hen in december 107 miljoen euro toe om het hoofd boven water te houden. Daarnaast werd met een intersectoraal akkoord in maart 146 miljoen euro vrijgemaakt waarmee directies extra personeel kunnen aanwerven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud