Advertentie

'Meer leerlingen met beperking in gewone klas maken leren moeilijker'

©HH

Leerkrachten zijn negatief over de impact op studieresultaten door de integratie van leerlingen met een beperking in het gewone onderwijs. Dat concludeert het Rekenhof uit een bevraging van 60 scholen.

'De leerkrachten zijn er niet van overtuigd dat leerlingen met een beperking voldoende leerwinst boeken en vinden dat ze soms onvoldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere leerlingen', klinkt het in een rapport van het Rekenhof.

De onafhankelijke waakhond van de overheid onderzocht de gevolgen van het Vlaamse M-decreet, waarbij meer leerlingen met een (lichte beperking) les volgen in het normale onderwijs.

Politiek verzet

Dat M-decreet is niet onomstreden. Over het principe achter de maatregel is weinig strijd, maar de uitwerking botst op politiek verzet. Vooral de N-VA vindt het M-decreet in zijn huidige vorm doorgeslagen. Het zou de leraren en de onderwijskwaliteit te veel onder druk zetten.

Het Rekenhof bevestigt de kritische houding vanuit het onderwijs. 'De bevraagde leerkrachten kunnen zich maar beperkt vinden in de principes van het M-decreet', luidt het.

Het nieuwe model is nog geen twee jaar oud en deze manier van werken vraagt tijd.
Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs

Het opzet is dat elke school een zorgbeleid voert. Daarbij moeten aanpassingen gebeuren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan indien nodig een verslag opstellen met de school die ondersteuning krijgt vanuit het buitengewoon onderwijs.

Het Rekenhof beoordeelt het zorgbeleid van de onderzochte scholen als positief. Veel scholen nemen maatregelen voor de opvolging van de leerlingen, de zorg en het omgaan met leerproblemen. Scholen beschikken over een zorgteam om het zorgbeleid toe te passen en gaan bewust om met zittenblijven. Ook de leerkrachten en ouders ervaren het zorgbeleid in het algemeen als positief.

Maar uit het onderzoek komen ook aandachtspunten naar voren. 'Onvoldoende draagvlak kan leiden tot een systeem dat te afhankelijk is van de individuele leraren, de continuïteit van de zorg kan soms beter en de inzetbaarheid en expertise van de zorgteams is niet altijd optimaal. Scholen meldden ook dat ze het soms moeilijk hebben met leerlingen met gedragsproblemen.'

Expertise en ondersteuning

De scholen zijn vrij tevreden over de ondersteuning door de CLB's en het buitengewoon onderwijs. Ze missen soms wel nog expertise en genoeg uren ondersteuning.

De CLB's en het buitengewoon onderwijs vinden dan weer dat niet alle scholen even ver staan in hun zorgbeleid, onder meer omdat het voor de scholen niet duidelijk is wat juist van hen verwacht wordt. Het buitengewoon onderwijs vindt dat sommige CLB's niet streng genoeg zijn voor scholen die hun zorg onvoldoende uitbouwen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt de kritiek van de leerkrachten zorgwekkend. 'Maar het nieuwe model is nog geen twee jaar oud en deze manier van werken vraagt tijd. Er zijn vanuit het beleid heel wat initiatieven genomen die aansluiten bij de aanbevelingen van het Rekenhof.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud