Meer slagkracht voor gemeenten in strijd tegen witwaswinkels

'Met deze maatregel willen we ingrijpen in de shishabars, de carwashes en de kapsalons die als paddenstoelen uit de grond schieten, onder meer gebruikt worden om geld wit te wassen en dan snel failliet gaan’, zegt Lorin Parys, de ondervoorzitter van de N-VA. ©BELGA

De Vlaamse regering wil burgemeesters meer slagkracht geven om de criminaliteit in winkels aan te pakken. Eerdere federale pogingen voor zulke bestuurlijke handhaving mislukten.

De nieuwe Vlaamse regering wil de lokale besturen meer armslag geven in de strijd tegen wat in het regeerakkoord ‘georganiseerde en ondermijnende criminele activiteiten’ genoemd wordt. Dikwijls moeten burgemeesters nu een vergunning geven aan louche zaken waarvan ze vermoeden dat er allerlei dingen mis mee zijn, maar waar ze niets tegen kunnen beginnen.

Vlaanderen wil de lokale besturen de bevoegdheid geven om in te grijpen. Het is de bedoeling om burgemeesters het recht te geven vergunningen, subsidies, concessies en overheidsopdrachten te weigeren, te schorsen of in te trekken als blijkt dat een burger of een onderneming crimineel is of er een ernstig risico bestaat dat de persoon of het bedrijf bij georganiseerde criminaliteit is betrokken.

Carwashes en kapsalons

‘Met deze maatregel willen we ingrijpen in de shishabars, de carwashes en de kapsalons die als paddenstoelen uit de grond schieten, onder meer gebruikt worden om geld wit te wassen en dan weer snel failliet gaan’, zegt Lorin Parys, de ondervoorzitter van de N-VA die bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen betrokken was.

De N-VA wil nog altijd werk maken van een federale variant van de Vlaamse bestuurlijke handhaving.

Om te bepalen of een burger of een onderneming met criminele activiteiten bezig is of dat er een groot risico daarop is, zullen de gemeenten een integriteitsonderzoek kunnen uitvoeren. De informatie daarvoor kunnen ze halen uit een nog op te richten dienst, waarin data vanuit verschillende hoeken wordt gebundeld. De mosterd voor het systeem wordt gehaald in Nederland, waar met het landelijke bureau Bibob al jarenlang zo’n dienst bestaat.

Gewapend bestuur

Het idee om gemeenten meer armslag te geven in de strijd tegen criminele praktijken is niet nieuw. N-VA-voorzitter Bart De Wever en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever drong ooit aan op zo’n bestuurlijke handhaving, die hij ‘gewapend bestuur’ noemde. In de regering-Michel probeerde toenmalig vicepremier Jan Jambon (N-VA) werk te maken van de maatregel, maar hij botste op verzet van de Franstalige liberalen en de hervorming is er nooit gekomen.

De N-VA wil nog altijd werk maken van een federale variant van de Vlaamse bestuurlijke handhaving. Vlaanderen kan gemeenten alleen toelaten vergunningen en concessies waarvoor het zelf bevoegd is te weigeren, te schorsen of in te trekken. Veel vergunningen zitten evenwel in de gemeentewet vervat en zijn federale materie. Hetzelfde geldt voor veel van de informatie die in de database moet terechtkomen. ‘We zullen onze plannen moeten afstemmen met de volgende federale regering’, zegt Parys.

Als Vlaams minister van Justitie moet Zuhal Demir (N-VA) de bestuurlijke handhaving uitvoeren. Zij wilde nog niet reageren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud