Advertentie
netto

Meer speelruimte voor wie tweede verblijf koopt

Villa's in Knokke. Vooral aan de kust kopen veel mensen een tweede verblijf. ©Photo News

Wie dit jaar een tweede verblijf koopt, zal daarop nog altijd het lagere registratietarief van 10 procent betalen. Mensen die verhuizen naar een andere woning, kunnen rekenen op een tarief van 3 procent als dat binnen de twee jaar gebeurt.

Wie voor het einde van het jaar een tweede verblijf of investeringsvastgoed koopt, zal dat nog kunnen doen tegen een registratietarief van 10 procent. De Vlaamse regering heeft beslist dat voor de toepassing van de registratierechten niet de aktedatum, maar de compromisdatum zal tellen.

Vorige week voerde de regering een hervorming van de woonfiscaliteit door. Zo zullen de registratierechten in 2022 voor een tweede verblijf van 10 naar 12 procent gaan, terwijl de aankoop van een eerste woning goedkoper wordt. Omdat de hervorming evenwel in ijltempo gebeurde, moeten er nu nog wat punten en komma's worden aangepast.

Voor heel wat notarissen en kopers was het onduidelijk of de hogere registratierechten ook van toepassing zijn als de notariële akte pas na 1 januari wordt opgesteld. Die akte moet worden opgesteld binnen vier maanden na het tekenen van het compromis. Daardoor dreigden mensen die tussen september en eind december een tweede verblijf of investeringsvastgoed kopen het tarief van 12 procent te moeten ophoesten.

Duidelijkheid

Maar de regering schept nu duidelijkheid: zolang het compromis voor 1 januari getekend is, geldt voor kopers van een tweede verblijf het tarief van 10 procent gelden. Die regeling biedt kopers en notarissen meer ademruimte om de aankoopakte te laten verlijden.

Omgekeerd zullen mensen die een eerste woning kopen, kunnen genieten van het verlaagde tarief van 3 procent zolang ze de akte laten opstellen in 2022. 'Bij elke nieuwe regelgeving bestaat een overgangsperiode. Dat leidt soms tot juridische onzekerheid. Maar de regeling die vandaag werd uitgewerkt is steeds in het voordeel van de belastingbetaler', zegt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be, is tevreden met de versoepeling. 'Mensen die een tweede verblijf of investeringsvastgoed - zoals een garage of appartement om te verhuren - wilden kopen, vroegen hun notaris om voor 1 januari hun akte in orde te brengen. Dat zette heel veel druk op de ketel. Dankzij de beslissing van de minister valt die druk weg.'

Vrijstelling

Daarnaast verruimt de regering ook de korting op de registratierechten voor een bescheiden woning. De aankoopsom wordt met 20.000 euro verhoogd. Wie in een centrumstad een woning van maximaal 240.000 euro koopt, zal kunnen genieten van een vrijstelling van de registratierechten op de eerste 93.333 euro. Vroeger was die grens 220.000 euro. Voor aankopen buiten een centrumstad wordt die grens verhoogd van 200.000 tot 220.000 euro. 'Dit is een sociale maatregel. We verlagen de drempel om een woning aan te kopen voor zoveel mogelijk Vlamingen', zegt Diependaele.

Tot slot wordt ook de termijn voor de verkoop van een woning verlengd. Momenteel is het zo dat wie wil genieten van het lagere tarief van 3 procent op de aankoop van de gezinswoning geen eigenaar mag zijn van een andere woning. Maar wie die andere woning binnen het jaar verkoopt, mag alsnog rekenen op het gunsttarief van 3 procent. Volgens Diependaele is die termijn van een jaar in veel gevallen te kort. De regering heeft beslist die op te trekken tot twee jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud