netto

Meer tijd voor opmaak EPC en EPB-aangifte

Vlaams minister van Enerige Zuhal Demir geeft vastgoedeigenaars meer tijd voor de opmaak van een EPC. ©Photo News

Eigenaars die een woning willen verkopen of verhuren, krijgen enkele maanden uitstel voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC). Zo kunnen verkoop- en verhuurprocessen toch doorgaan. Ook voor de aangifte van het energieprestatiedossier (EPB) worden de regels versoepeld.

Wie in Vlaanderen een residentieel gebouw te koop of te huur wil aanbieden, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning voorleggen. Een EPC geeft aan hoe energiezuining een woning is. Zonder dat document mag een eigenaar zijn woning niet te koop of te huur zetten.

Opdat de markt van verkoop en verhuur niet helemaal zou stilvallen, versoepelen we de verplichtingen.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Energie

Het EPC is tien jaar geldig. Als u het al eens liet opmaken en de geldigheid nog niet verstreken is, kunt u het bij een volgende verkoop of verhuur opnieuw gebruiken. Is het ouder dan tien jaar, dan is een nieuw EPC vereist.

Om een EPC op te maken moet de energiedeskundige een plaatsbezoek afleggen, en dat mag nu niet door de coronamaatregelen. 'Opdat de markt van verkoop en verhuur niet helemaal zou stilvallen, versoepelen we de verplichtingen', zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Tijd tot verlijden akte

Vastgoedeigenaars krijgen nu uitstel voor de opmaak van een EPC tot het verlijden van de authentieke akte of het afsluiten van een huurovereenkomst. 'Zo wordt ademruimte geboden aan zowel eigenaars, vastgoedkantoren als energiedeskundigen, en gebeuren in deze periode zo weinig mogelijk plaatsbezoeken', zegt Demir.

Eerder liet Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) al weten dat notarissen twee maanden extra tijd krijgen voor het verlijden van notariële aktes, omdat de termijnen door de coronamaatregelen overschreden dreigen te worden. Normaal moeten koopaktes binnen vier maanden na de ondertekening van het compromis bij de notaris ondertekend worden. Dan is ook de registratiebelasting (6% voor uw gezinswoning) verschuldigd. Die termijn wordt dus met twee maanden verlengd.

Keuring elektrische installatie

Ook een keuringsattest van de elektrische installatie is verplicht bij het te koop of te huur stellen van een woning. 'Die federale verplichting kan ik helaas niet wijzigen, maar ik roep mijn federale collega wel op om ook daar de nodige flexibiliteit te bieden', aldus Demir.

EPB-aangifte

Het Vlaams Parlement besliste ook de indientermijn voor de EPB-aangifte tijdelijk te verlengen. EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en draait rond de regels voor isolatie, energie-installaties en ventilatie. Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, moet de EPB-regels toepassen en daar een verslag van laten opmaken. Bouwheren die in gebreke blijven, riskeren een boete.

120
dagen
Verstrijkt uw uiterste indientermijn tijdens de coronanoodsituatie, dan krijgt u 120 dagen extra tijd voor uw EPB-aangifte.

Hoeveel tijd u hebt voor de aangifte van het energieprestatiedossier, hangt af van de aard van het project, of het om een nieuwbouw dan wel om een grondige renovatie gaat. Verstrijkt uw uiterste indientermijn tijdens de coronanoodsituatie - en die loopt van 20 maart tot en met 17 juli 2020 - dan krijgt u 120 dagen extra tijd.

Een voorbeeld maakt dat duidelijk:

  • nieuwbouw

De EPB-aangifte van een nieuwbouw die op 29 maart 2019 in gebruik is genomen, heeft als uiterlijke indiendatum 29 maart 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar 27 juli 2020.

  • renovatie

De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning op 2 april 2015 verleend is, heeft als uiterlijke indiendatum 2 april 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar 31 juli 2020.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud