Meer Vlaamse kinderen groeien in armoede op

Volgens Kind & Gezin is de index van de kansarmoede in elke provincie toegenomen. ©BELGA

13,8 procent van de Vlaamse kinderen tussen 0 en 3 jaar groeit bij de geboorte op in een situatie van kansarmoede. Dat is 0,9 procentpunt meer dan in 2016. Dat meldt Kind & Gezin dinsdag in een persbericht.

De verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin gaan tijdens hun contacten met gezinnen na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s), het stimulatieniveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid. Als een gezin zwak scoort op drie of meer criteria spreken we over een kind dat in kansarmoede leeft.

Gebrekkige huisvesting

Bij meer dan 8 op de 10 kinderen gaat kansarmoede vooral gepaard met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouder(s). Iets meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.

De kansarmoede-index bij kinderen wier moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ligt met 33,5 procent veel hoger dan de kansarmoede-index van 6,1 procent bij kinderen met een moeder van Belgische origine.

De index is in elke provincie toegenomen. Toch zijn er grote provinciale verschillen: in Antwerpen is de index met 17,6 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant (8,3%) het laagst. De kansarmoede is vooral in de centrum- en grootsteden toegenomen. 50,9 procent van de kinderen in kansarmoede leeft in 13 steden (2 grootsteden en 11 centrumsteden).

Kritiek

Volgens de oppositiepartij sp.a bewijzen de cijfers van Kind & Gezin dat het gevoerde armoedebeleid faalt. Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen (sp.a): 'Minister Homans zou de kinderarmoede halveren en zag in eerdere cijfers een significante daling van armoedecijfers. Ze verstopt zich niet alleen achter foute analyses maar ook achter een papieren bundel met acties - het Vlaams actieplan armoedebestrijding - waarvan iedereen wist dat daarmee niets fundamenteel zou veranderen. De realiteit bevestigt dat het armoederisico de voorbije tien jaar nooit hoger was dan vandaag en dat de kinderarmoede in Vlaanderen opnieuw is toegenomen.'

'De N-VA levert twee ministers van armoedebestrijding, maar dit worden stilaan ministers van armoedecreatie in plaats van armoedebestrijding', aldus Van Malderen.

De christelijke werknemersbeweging Beweging.net noemt de vaststellingen van Kind & Gezin 'confronterend en schrijnend, maar niet verwonderlijk'. 'Als we enkele beleidsmaatregelen van de jongste jaren op een rijtje zetten, zien we dat de negatieve impact zich bij bepaalde gezinnen opstapelt. Zo organiseert deze regering de verarming in plaats van ze aan te pakken.'

Elektriciteit

'In combinatie met een aantal federale maatregelen, zoals het verhogen van de btw op elektriciteit, de indexsprong en het niet nakomen van de belofte van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding om de uitkeringen minstens tot de Europese armoedenorm te laten stijgen, is het niet verwonderlijk dat meer gezinnen wegzinken in armoede', stelt Beweging.net. De organisatie roept alle regeringen op om van dit laatste jaar van de legislatuur gebruik te maken om structurele maatregelen te nemen die mensen in armoede effectief vooruit helpen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud