Meer wetenschap en digitale vaardigheden voor 14- tot 18-jarigen op school

©BELGA

De Vlaamse regering is het eens over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair. Wetenschap en techniek krijgen meer aandacht dan eerst gepland.

De nieuwe eindtermen hebben dan toch meer aandacht voor STEM, science, technology, engineering en mathematics. Eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen van de overheid moeten halen en die bepalen welke leerstof aan bod komt. CEO's van grote bedrijven, toonaangevende experten en het STEM-platform zetten al een tijdje druk op de regering meer aandacht aan wetenschap en techniek te besteden. Ook de Sociaal-Economische Raad (SERV), die het parlement adviseert bij onderwijshervormingen, had daarop aangedrongen.

In het beroeps en technisch onderwijs hebben we een goed evenwicht gevonden tussen algemene en specifieke vorming.
Ben Weyts
Minister van Onderwijs (N-VA)

Het nieuwe akkoord op voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vermeldt enkele eindtermen die in de vorige versie - vooral voor het technisch en beroepsonderwijs - waren gesneuveld. Alle leerlingen zullen nu toch les krijgen over de bouwstenen van digitale systemen. Ook geïntegreerd werken rond STEM-disciplines zal overal aan bod komen.

Voorts zijn op vraag van de experten enkele technische wijzigingen en verschuivingen doorgevoerd. Wie in een richting zit die voorbereidt op het hoger onderwijs, zal nu ook leren over grafen. Dat is een nieuwe wiskundige techniek die van groot belang is voor modelleren en big data. Ook burgerschap en historisch bewustzijn, waaronder kennis over kolonialisme, krijgen dan toch aandacht ongeacht de onderwijsvorm.

Haalbaarheid

De regering had al eind juni een akkoord over de eindtermen, maar de experten die aan de hervorming meewerkten, waren misnoegd dat hun werk achteraf eenzijdig door de koepels werd gewijzigd. Dat vonden ze nodig om het curriculum niet te zwaar te belasten voor TSO en BSO.

Omdat de regering er zelf niet uit kwam, werd de bal in het kamp van adviesorganen gelegd. Die werden gevraagd hoorzittingen met de experten te houden. Daarop trok de SERV aan hetzelfde zeel als de experts. De Vlaamse Onderwijsraad, waar de koepels een belangrijk deel van uitmaken, was voorzichtiger en bleef het belang van haalbaarheid benadrukken. Toch gaf ook die toe dat meer ruimte mogelijk was voor leerstof rond neokolonisatie en STEM.

'In het beroeps- en technisch onderwijs hebben we een goed evenwicht gevonden tussen algemene en specifieke vorming', zegt Weyts. 'Onze TSO- en BSO-scholen zullen hooggeschoolde technische profielen afleveren: jonge vakmensen die een sterke basisvorming combineren met alle praktische vaardigheden die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt.' De vraag blijft of ook de koepels zich kunnen vinden in het nieuwe compromis. In de praktijk zijn zij de eindtermen uit het vorige akkoord al aan het verwerken in nieuwe leerplannen.

Uiteindelijk is het aan het Vlaams Parlement om het decreet definitief goed te keuren, maar de kans is klein dat er nog veel verandert. Aan de eindtermen zelf kan het Parlement geen wijzigingen meer maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud