Meer zelfdodingen door crisis

Foto ANP ©ANP XTRA

Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de jongste sterftecijfers die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) woensdag bekendmaakte. De stijging is groter bij vrouwen dan bij mannen. Wellicht ligt de oorzaak bij de economische crisis.

Uit de cijfers blijkt dat de levensverwachting blijft stijgen, opnieuw met enkele maanden. Een meisje dat in 2011 is geboren, zou nu gemiddeld 83,7 jaar worden, voor een jongen is dat 78,9 jaar. De voorbije tien jaar steeg de levensverwachting bij mannen jaarlijks met gemiddeld 3,3 maanden, bij vrouwen met 2,4 maanden.

De belangrijkste daling in de sterftecijfers is toe te schrijven aan de sterke afname van sterfte door hart- en vaatziekten. Die is op tien jaar tijd met een kwart gedaald. Hierbij wel een kanttekening: het aantal overlijdens gelinkt aan tabaksgebruik daalde bij mannen op tien jaar met een half procent. Bij vrouwen steeg het cijfer met 3,5 procent.

Het slechte nieuws is dat het aantal zelfdodingen, na een voorgaande daling, opnieuw is gestegen. In 2011 maakten 1.152 mensen een einde aan hun leven, 86 meer dan in 2010.

De toename van het aantal zelfdodingen is wellicht het gevolg van de economische crisis. 'Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke stijging in de werkloosheid met 1 procent een stijging van 0,8 procent van het aantal zelfdodingen als gevolg heeft', zegt professor Gwendolyn Portzky van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).

De stijging is groter bij vrouwen (+13%) dan bij mannen (+6%). Wetenschappelijke verklaringen hiervoor zijn er niet. Er is wel de hypothese dat de toename van het aantal werkende vrouwen mee een rol speelt.

Het Vlaamse suïcidecijfer blijft in elk geval bij de hoogste van Europa en ligt anderhalve keer hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie.

Minister Vandeurzen zegt dat aandacht voor suïcidepreventie niet mag verslappen. 'Het is belangrijk dat de verschillende strategieën van het Vlaams actieplan suïcidepreventie verder uitgevoerd worden. De hele samenleving in al zijn onderdelen moet voor deze problematiek gesensibiliseerd worden. De hulpverlening alleen kan dit niet oplossen', zegt Vandeurzen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (telefoonnummer 106) of de Zelfmoordlijn (tel 1813).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud