netto

'Mensen kunnen risico vriendenkapitaal voor kmo's niet goed inschatten'

De Vlaamse regering wil dat spaarders met hun geld de kmo’s mee door de coronacrisis helpen. ©Photo News

De Vlaamse regering wil dat spaarders met hun geld de kmo’s mee door de coronacrisis helpen. Niet iedereen gelooft dat het initiatief meer dan symboolwaarde heeft.

De Vlaamse regering kwam maandag met een plan om de modale Vlaming zijn spaargeld in vriendenkapitaal of win-winaandelen te laten investeren. Het systeem is een uitbreiding van de win-winleningen waarmee vrienden en familie een ondernemer geld kunnen lenen terwijl ze zelf een fiscaal voordeel genieten.

‘Het is in elk geval positief dat de klemtoon wordt gelegd op het ophalen van kapitaal’, zegt Koen De Leus, chief economist van BNP Paribas Fortis. ‘De meeste van die bedrijven hebben al schulden genoeg en het is goed dat de solvabiliteit wordt opgebouwd.’

Een garantie bij een eventueel faillissement is er niet. Het gaat om aandelen.
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie

Tom Simonts, senior financial economist bij KBC Securities, maakt een kanttekening. ‘Het gaat vaak om bedrijven met een groot risico. Ik vind het geen goed idee om kapitaal met een groot risico op te halen bij mensen die dat risico niet goed kunnen inschatten.’

Wie een win-winlening aan een ondernemer toekent, krijgt een deel van zijn geld door de overheid gegarandeerd. Als de onderneming failliet gaat, dan betaalt de Vlaamse overheid een bedrag van 40 procent terug. Bij het vriendenkapitaal ligt dat anders. ‘Een garantie bij een eventueel faillissement is er niet. Het gaat om aandelen’, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Welvaartsfonds

Daarnaast wordt nog langs een andere weg een beroep gedaan op het spaargeld van de Vlaming om ondernemingen die krap bij kas zitten te financieren. Met het Welvaartsfonds wil de overheid 500 miljoen euro bij elkaar krijgen, waarvan 260 miljoen van de spaarder moet komen. De deelbewijzen in het fonds zullen volgens Crevits een marktconform rendement opleveren. ‘Door de investeringen in bedrijven samen te brengen in een fonds worden de risico’s gemilderd.’ 

500
miljoen
Met het Welvaartsfonds wil de overheid 500 miljoen euro bij elkaar krijgen, waarvan 260 miljoen van de spaarder moet komen.

Simonts verwacht niet te veel van het rendement. ‘Ik beschouw het min of meer als crowdfunding. Je doet daar meestal niet aan mee voor het rendement, maar omdat je het een sympathiek initiatief vindt.’

Het Welvaartsfonds heeft een weinig succesvolle voorganger. In 2018 werd het ARKimedes-fonds vervroegd opgedoekt. Voor de beleggers bleef de schade beperkt maar het fonds kostte de Vlaamse overheid 45 miljoen euro aan waarborgen.

Het nieuwe fonds verschaft zowel kapitaal als achtergestelde leningen. ‘Het is de bedoeling dat het focust op toekomstgerichte bedrijven die in Vlaanderen actief zijn’, zegt Crevits. ‘Het moet gaan om bedrijven met een solide toekomstplan die ook zullen investeren maar in de huidige marktomstandigheden moeilijk op de privémarkt terechtkunnen.’

In academische kringen klinkt het dat duidelijke voorwaarden en een toezichtsmechanisme nodig zijn om katers te vermijden. Zo moet worden uitgesloten dat ondernemingen met een zeer hoog faillissementsrisico het geld gebruiken om uitstaande schulden terug te betalen. In zo’n scenario wint de vroegere schuldeiser en ook de ondernemer, als hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de schulden. Maar bij een faillissement behoort het fonds tot de verliezers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud