Mieke Van Hecke: 'Overheid bemoeit zich te veel'

Mieke Van Hecke geeft in augustus de fakkel door aan haar opvolger Lieven Boeve. ©BELGA

'Het onderwijsbeleid wordt detaillistisch en overschrijdt verregaand de vrijheid van onderwijs.' Dat zegt Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs. Ze vraagt de volgende regering meer respect voor de autonomie van de onderwijsverstrekkers.

'De overheid doet alsmaar meer aan bevoegdheidsuitbreiding, en daar moet een einde aan komen'. Dat zegt Mieke Van Hecke, nog tot eind augustus hoofd van de katholieke onderwijskoepel.

'De overheid houdt zich niet aan de afspraak. Zij moet zich bezig houden met de wat-vraag. Wat zijn de eindtermen waarvoor onze jongeren moet slagen. De onderwijsverstrekkers moeten zich bezig houden met de hoe-vraag. Hoe richten we dat onderwijs in? Dat is onze pedagogische vrijheid, waar de overheid steeds meer probeert in te grijpen.'

Van Hecke wijst op het voorbeeld van het vak wereldoriëntatie in het lager onderwijs. Het Vlaams Parlement is vragende partij voor een apart vak wetenschap en techniek, maar heeft daar volgens Van Hecke niet in te moeien. 'We zijn ons er van bewust dat er een extra inspanning moet worden geleverd voor wetenschap en techniek. We werken daar volop aan. Maar als de politiek ons verplicht om het vak wereldoriëntatie te splitsen, gaat men regelrecht in tegen de pedagogische keuze voor een geïntegreerd onderwijs. Dit leidt tot staatspedagogiek.'

Het katholieke onderwijsnet vraagt ook respect voor haar rol als middenveldspeler. 'Bepaalde elementen in de samenleving zijn gekant tegen inspraak vanuit het middenveld', hekelde Van Hecke. 'Zij willen het middenveld beperkten tot gemeenschapsopbouw die niet langer een stem heeft in het beleid. Maar voor mij is macht geen vies woord. Wij proberen het beleid mee vorm te geven en vertegenwoordigen daarbij zwakkere groepen wiens stem anders verloren zou gaan.

Van Hecke wil best verantwoording afleggen voor de beslissingen en het beleid mee verdedigen bij achterban. In ruil daarvoor vraagt ze niet alleen autonomie, maar ook het nodige geld om de onderwijstaak goed uit te voeren. Ze denkt daarbij vooral aan de onderwijsinfrastructuur en een correcte verdeling van de werkingsmiddelen. 'We weten dat de middelen zeer krap zijn', zegt secretaris-generaal Ann Verreth. 'Maar onderwijs is inderdaad cruciaal voor welvaart en welzijn. Er mag verwacht worden dat in onderwijs geïnvesteerd wordt, en er toch geen nieuwe besparingsronde doorgevoerd wordt.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud