Advertentie
analyse

Miserie troef voor liberalen in Antwerpen

Open VLD lijkt te moeten kiezen tussen Willem-Frederik Schiltz of Antwerpse coalitie. ©Photo News

Miserie. Dat is wat de Antwerpse liberalen boven het hoofd hangt. Het ziet er niet naar uit dat Willem-Frederik Schiltz schepen kan worden in Antwerpen, waardoor Open VLD moet beslissen of het uit de Antwerpse coalitie stapt.

'Als je spelletjes denkt te moeten spelen met Bart De Wever, moet je niet schrikken dat je een boenk terugkrijgt.' Dat is te horen in de wandelgangen van het Antwerpse stadhuis. Sommigen zien met lede ogen - anderen met pretogen - hoe Open VLD zichzelf in nesten heeft gewerkt en burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn coalitiepartner naar een keuze tussen de pest en de cholera drijft.

Burgemeester Bart De Wever drijft zijn liberale coalitiepartner naar een keuze tussen de pest en de cholera.

Het ziet er niet naar uit dat de bom snel barst, maar tegen uiterlijk 1 januari wordt de keuze voor de liberalen onvermijdelijk: laten ze hun kopman Willem-Frederik Schiltz vallen of stappen ze uit de Antwerpse coalitie? Twee keer is het resultaat hetzelfde: de liberalen dreigen bij de volgende verkiezingen - zeker na de afschaffing van de opkomstplicht - onder de waterlijn te verdwijnen.

De essentie

  • Burgemeester Bart De Wever drijft zijn liberale coalitiepartner in Antwerpen naar een keuze tussen de pest en de cholera. Ofwel laat Open VLD Willem-Frederik Schiltz vallen, ofwel stapt de partij uit de Antwerpse coalitie.
  • Na de val van Sihame El Kaouakibi kwam Schiltz op het voorplan om met een D66-verhaal de liberalen in Antwerpen weer op de kaart te zetten.
  • Door een ultimatum van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zit De Wever in een zetel. Hij wacht af wat de liberalen doen als het ultimatum maandag is verstreken.
  • De Antwerpse situatie dreigt te escaleren naar de Vlaamse regering.

Afspraken

Waarover gaat het? Bij de start van de Antwerpse coalitie is tussen de toenmalige dealmakers Bart De Wever (N-VA), Yasmine Kherbache (sp.a) en Philippe De Backer (Open VLD) afgesproken dat de socialisten van Vooruit halverwege de coalitie een van hun drie schepenzetels afstaan aan de liberalen, die met Claude Marinower slechts één schepen hebben.

Marinower moest toen al zijn ontslagbrief tekenen, waardoor de strafpleitster Erica Caluwaerts - de enige Open VLD'ster in de Antwerpse gemeenteraad - kan doorschuiven en schepen wordt. Volgens de aktes die zijn getekend, krijgt zij een dubbel petje. Ze neemt de bevoegdheden voor Economie van Marinower over en ze wordt ook bevoegd voor het OCMW.

Bij Open VLD was het plan de bevoegdheden Erica Caluwaerts te ontdubbelen en een tweede liberale schepen naast haar te lanceren. Dat zou eerste opvolger Willem-Frederik Schiltz worden. Sihame El Kaouakibi zou dan wel de leading lady van de liberalen in Antwerpen worden om de partij weer op de kaart te zetten. Nadat Annemie Turtelboom en nadien Philippe De Backer twee keer de mist waren ingegaan met een centrumrechts verhaal, wilde Open VLD - onder impuls van Bart Somers - in Antwerpen met een D66-verhaal uitpakken.

Open VLD wilde - onder impuls van Bart Somers - in Antwerpen met een D66-verhaal uitpakken. Na de val van Sihame El Kaouakibi kwam Willem-Frederik Schiltz op het voorplan.

Na de val van El Kaouakibi is Willem-Frederik Schiltz de enige kopman die is overgebleven. Een stemmenkanon is die nooit geweest, maar hij paste wel in de casting voor een D66-verhaal. Maar Schiltz maakte zich algauw onmogelijk. De Wever kon er niet mee lachen dat hij in de pers moest vernemen dat hij zichzelf bombardeerde tot tweede schepen. Dat was evenmin doorgenomen met Marinower.

Opposant

Schiltz, die intern onder druk stond om meer naar buiten te komen en Open VLD te profileren, kroop in de rol van opposant binnen de meerderheid. Hij begon politieke spelletjes te spelen tegen De Wever, bijvoorbeeld door stennis te maken over de overlast op het Sint-Jansplein. Hij wordt voorts gezien als de fluisteraar die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aanzette soloslim te spelen in lastige Antwerpse dossiers, zoals dat van de Turnhoutsebaan.

Schiltz dacht dat hem weinig of niets kon worden gemaakt, want alles was geregeld bij de start van de coalitie. En een gegeven woord breek je niet. Zeker niet als je een ander hetzelfde verwijt, zoals De Wever Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verwijt 'verraad' te hebben gepleegd in de federale regeringsonderhandelingen. Bovendien is het aan elke partij om te beslissen wie ze naar voren schuift.

De voordrachtsakte van Willem-Frederik Schiltz als schepen ondertekenen wordt juridisch hoogst problematisch en politiek haast onmogelijk.

Toch had Schiltz geen sterke kaarten in handen, want hij heeft de steun van de meerderheid nodig als straks zijn voordrachtsakte als schepen moet worden ondertekend. Dat wordt juridisch hoogst problematisch en politiek haast onmogelijk. In de N-VA-fractie lijkt niemand nog bereid de akte te ondertekenen. Ook bij Vooruit is er weinig animo om hun derde schepenpost af te geven.

Ultimatum

Open VLD-voorzitter Lachaert, die zich liet vangen aan die manoeuvres in het donker, stelde prompt een ultimatum van een week. Dat zette De Wever in een zetel. Hij wacht nu af wat Lachaert en co. maandag doen als het ultimatum afloopt. Ofwel laat Open VLD Schiltz vallen, ofwel stapt de partij uit de Antwerpse coalitie. Beide komen De Wever goed uit, maar voor Open VLD is het twee keer grote miserie.

Het gevaar is dat de situatie in Antwerpen escaleert naar de Vlaamse regering.

De Antwerpse afdeling vond het geen goede zet dat Lachaert op het Antwerpse toneel verscheen. Daardoor importeerde hij zijn nationale vete met De Wever, terwijl Open VLD Antwerpen altijd alle moeite heeft gedaan om de nationale politiek uit 't Schoon Verdiep te houden. Het gevaar bestaat dat de situatie in Antwerpen escaleert naar de Vlaamse regering. Al wordt niet verwacht dat Open VLD dat allemaal op het spel zet voor Schiltz.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud