Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Moeder betaalt hoge prijs voor plaatsgebrek in crèches

Een derde van de ouders vindt geen plek in de kinderopvang. Vooral mensen met meer precaire arbeidsomstandigheden of die in shiften werken, vallen uit de boot.