Muyters draait Vlaamse subsidiekraan volop open

Vlaams minister van Economie, Philippe Muyters (N-VA). ©BELGA

De Vlaamse subsidies voor ondernemen en innovatie gaan pijlsnel omhoog. Volgend jaar moeten de aanvraagprocedures vereenvoudigd worden, zodat Vlaanderen nog meer bedrijven kan bereiken.

De Vlaamse subsidies voor ondernemingen zijn in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. Terwijl de verschillende steuninstrumenten voor ondernemen en innoveren in 2012 nog goed waren voor 189 miljoen euro subsidies steeg dat bedrag vorig jaar naar 341 miljoen euro.

Het gaat zowel om subsidies voor innovatie als om rechtstreekse subsidies, zoals de kmo-portefeuille of de ecologiesteun. Voor 2016 waren die instrumenten verspreid over twee agentschappen: het Agentschap Ondernemen en het innovatieagentschap IWT.

Vlaanderen heeft daarnaast nog enkele rechtstreekse subsidies voor ondernemingen, zoals de exportsteun van Flanders Investment and Trade en steun via de innovatieclusters. Maar dat gaat om kleinere bedragen.

Betere conjunctuur

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) verklaart de snelle subsidiegroei door de betere conjunctuur. ‘De Vlaamse bedrijven schroeven hun activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling opnieuw op. Onze groeiende steun is daar een logisch gevolg van’, luidt het op zijn kabinet. ‘Als zij investeringen en risico nemen, springen wij om dat risico te dekken.’

Zo wordt ook de snelle groei van de strategische transformatiesteun verklaard. Die subsidiepot verdubbelde van bijna 30 miljoen in 2012 naar 66 miljoen vorig jaar. ‘Wie de transformatie van zijn bedrijf uitstelde, durft nu wel die stap te zetten. De economische conjunctuur geeft dat instrument een boost.’

Oorspronkelijk had de Vlaamse regering voor die transformatiesteun dit jaar slechts 28 miljoen euro gereserveerd. Bij de begrotingscontrole is dat bedrag opgetrokken naar 43 miljoen. Dat geld is een deel van de 500 miljoen euro die de Vlaamse regering extra beloofde te investeren in economie en innovatie na de besparingen in het begin van de regeerperiode.

Ook de stijging van het bedrag voor de kmo-portefeuille valt op. Via dat instrument kunnen kmo’s subsidies krijgen voor opleiding, advies en coaching. Muyters verlaagde sinds midden vorig jaar de steunpercentages.

Tegelijkertijd moeten de kmo’s zelf meer bijdragen. ‘We zien nu dat die hervorming vruchten afwerpt’, luidt het bij Muyters. ‘De kmo’s zijn meer overtuigd van de aanvragen die ze indienen. Ondanks de lagere steunpercentages bereiken we meer bedrijven en stijgt het totale steunbedrag voor de kmo-portefeuille.’

Marktverstorend

Maar niet iedereen ziet de Vlaamse bedrijfssubsidies graag zo snel groeien. ‘De subsidies werken marktverstorend’, zegt Daniëlle Van Wesenbeeck, Vlaams Parlementslid voor Open VLD en onderneemster.

‘De subsidies werken marktverstorend’
Daniëlle Van Wesenbeeck
Vlaams Parlementslid Open VLD

‘Als liberalen willen we zo weinig mogelijk subsidie. Maar zolang de vennootschapsbelasting op federaal niveau zo hoog blijft, kunnen we de Vlaamse subsidiestroom niet stoppen. Zie het als een soort zoethouder.’ Wel vragen de liberalen dat Muyters zo snel mogelijk werk maakt van de beloofde vereenvoudiging van de aanvraagprocedures.

Ook de werkgeversorganisatie Voka dringt daarop aan. ‘De hervorming van het instrumentarium gaat begin volgend jaar in. Als we de ondernemers tijdig op de hoogte willen brengen van de vereenvoudiging is het hoog tijd om daar werk van te maken’, zegt Vincent Thoen van Voka. ‘Die vereenvoudiging moet leiden tot meer transparantie en eenvoudigere procedures voor ondernemingen.’

Vereenvoudigen

Muyters benadrukt dat de beloofde hervorming op schema zit. ‘Het zal om een radicale vereenvoudiging gaan’, luidt het op het kabinet.

‘In de toekomst zal een bedrijf zich niet meer moeten aanmelden voor een specifiek subsidie-instrument, maar zal de ondernemer kunnen aankloppen bij de overheid met een specifiek probleem. Het Agentschap bekijkt dan of we daarin kunnen helpen via een instrument of dat we de ondernemer bijvoorbeeld naar een partner in de privé sturen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud