N-VA en Open VLD oneens over 'volgebouwd Vlaanderen'

De Vlaamse regering wil voorkomen dat Vlaanderen vol wordt gebouwd. ©BELGAIMAGE

De Vlaamse regering wil voorkomen dat Vlaanderen volgebouwd wordt, maar Open VLD en N-VA raken het niet eens over de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Per dag verdwijnt er zes hectare open ruimte in Vlaanderen. Vaak wordt die grond overgoten met beton. Verschillende mensen trokken daarvoor al aan de alarmbel en de Vlaamse Regering gaf al te kennen het 'tegengaan van dat ruimtebeslag' een van haar prioriteiten is. 'Betonstop', was het woord dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bedacht om die doelstelling te omschrijven.

Eigenlijk komt het erop neer dat de Vlaamse Regering wil tegengaan dat Vlaanderen volgebouwd wordt. Een belangrijk discussiepunt daaromtrent handelt over de bouwgrond die als reservebouwgrond wordt beschouwd. Naast de reguliere bouwgrond, erkent een decreet uit de jaren '70 bepaalde percelen als 'woonuitbreidingsgebied'. Van de 42.000 hectare onbewoonbare bouwgrond die nog open staat, wordt er 13.748 als reserve beschouwd.

Open VLD en N-VA verschillen echter totaal van mening over wat er moet gebeuren met die grond. De vlaams-nationalisten willen die meerderheid van die percelen schrappen als bouwgrond en als nieuwe open ruimte bestempelen, Open VLD liever niet. 'N-VA is de groene partij in deze regering', schertst een N-VA'er.

'Er is al genoeg bouwgrond'

Wilfried Vandaele (N-VA) zegt dat er 'meer dan genoeg gewone bouwgrond in woongebied is om de behoefte van 300.000 extra woningen tot 2050 op te vangen'. Zijn partij stelt dan ook voor danig te snijden in het aantal woonuitbreidingsgebieden. 'Uiteraard moet je die niet zomaar 'afpakken' van de mensen', zegt Vandaele. Maar mits een 'vergoeding, compensatie, verplaatsbare bouwrechten, enz.', moet die operatie wel mogelijk zijn.

De Vlaamse liberalen zijn echter een heel andere mening aangedaan. 'We moeten mensen toch enige rechtszekerheid bieden', zegt Lydia Peeters (Open VLD). 'Die reservegebieden zijn wel het bezit van iemand. Je kan daar niet zomaar in snijden.'

Open VLD erkent dat sommige van de gebieden die in de jaren '70 als reserve werden bestempeld, ondertussen niet geschikt meer zijn om als woongebied te gebruiken. 'Gebieden die te ver van een woonkern af liggen, kunnen wel geschrapt worden', zegt Peeters.

Positieve en negatieve lijst

Op het kabinet van minister Schauvliege wordt bevestigd dat er een meningsverschil is. 'Sommige mensen zijn aanhanger van een verregaande schrapping, andere partijen vinden dan weer dat er niet zomaar in die gronden kan gesneden worden. Wij bevinden ons ergens tussenin.'

Schauvliege werkt aan twee lijsten, een positieve en negatieve lijst. De eerste bevat alle woonuitbreidingsgebieden die gebruikt kunnen worden als bouwgrond, de andere somt alle percelen op die wél geschrapt kunnen worden. Er bestaat nog geen overeenstemming onder de meerderheidspartijen over die lijsten.

'Het is nu of nooit'

Oppositiepartij Groen dient morgen/donderdag een resolutie in die de minister oproept dringend werk te maken van de discussie. 'Het is dringend tijd dat we stappen ondernemen', zegt Ingrid Pira (Groen). Pira stelt in diezelfde resolutie voor om in afwachting van die oefening een moratorium in te stellen op de woonuitbreidingsgebieden die nog niet werden geschrapt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect