N-VA: 'Kris Van Dijck heeft geen fraude gepleegd'

Matthias Diependaele is fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement. ©BELGA

Volgens Matthias Diependaele, de fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement, heeft zijn partijgenoot Kris Van Dijck geen fraude gepleegd. Het Vlaams Parlement moet wel uitzoeken of er een deontologische fout is gemaakt.

De N-VA probeert de schade te beperken in de zaak rond Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck. Die nam donderdag ontslag als parlementsvoorzitter nadat het weekblad P-Magazine hem viseerde. De zaak gaat over de uitbetaling van een uitkering voor een escortedame uit het overheidsfonds FSO, dat werknemers vergoedt na het faillissement van hun bedrijf. Ze zou uiteindelijk 5.240 euro hebben gekregen.

De Vlaams-nationalisten hebben donderdag samen met Van Dijck nog eens de feiten op een rij gezet. ‘Ongeveer alles is naar boven gekomen. Kris heeft open kaart gespeeld’, zegt Diependaele, die erop wijst dat het gaat over feiten van vier tot vijf jaar geleden.

‘We zijn ervan overtuigd dat het fraudeverhaal niet klopt’, zegt Diependaele op basis van de gesprekken met Van Dijck. ‘Kris heeft geen uitkering proberen loskrijgen voor iemand die er geen recht op heeft.’

Deontologische fout?

In een email aan de toenmalige minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) schreef Van Dijck dat de vrouw recht had op een uitkering van 27.000 euro en vroeg hij de uitkeringsaanvraag ‘met enige spoed’ te behandelen. Daardoor stelt zich niet alleen de vraag of bij de aanvraag van de uitkering alles volgens het boekje is verlopen, maar ook of Van Dijck de deontologische regels van het Vlaams Parlement heeft overtreden.

'Grijze zone'
'Grijze zone'

Volgens Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de UGent, is de vraag of Van Dijck de deontologische code heeft geschonden, niet zo glashelder. 'De combinatie van enkele artikelen van de code maakt dat deze zaak voor interpretatie vatbaar is', zei hij in 'De ochtend' op Radio 1. 'Dit is volgens mij een grijze zone waar de deontologische commissie van het Vlaams Parlement een vette kluif aan zal hebben'.

Hij wijst erop dat een parlementslid wel kan vragen een tussenkomst te bespoedigen 'door de aandacht vestigen op specifieke elementen in een dossier, bijvoorbeeld de sociale context van betrokkene'. Hij vraagt zich ook af of Van Dijck geen informele kanalen heeft gebruikt, in de plaats van een mail aan een 'politieke tegenstrever' (Kris Peeters, red) als hij had gedacht dat hij iets onreglementair aan het doen was.

 

Artikel 20 van de deontologische code van het Vlaams Parlement stelt dat ‘bespoedigingstussenkomsten, waarbij volksvertegenwoordigers een administratieve of gerechtelijke procedure proberen te versnellen in dossiers die zonder die tussenkomst een langere verwerkingsperiode, maar toch ook een gunstig gevolg zouden krijgen, niet zijn toegestaan.’

Volgens de deontologische code houdt het ‘het bespoedigen van het dossier van de ene automatisch het vertragen van de behandeling van andere dossiers in, wat een vorm van favoritisme is’.

Wel wordt eraan toegevoegd dat ‘rechtmatige en gemotiveerde tussenkomsten in het wettelijke kader zijn toegestaan’, bijvoorbeeld omdat er vermoedens zijn dat de procedure manifest te traag verloopt.

Diependaele wil zich niet uitspreken over de vraag of Van Dijck een deontologische fout heeft gemaakt. ‘Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Hij kan zijn verdediging opbouwen voor de deontologische commissie van het Vlaams Parlement.’

'Feiten staan ver van mijn partij'

Volgens Diependaele heeft Van Dijck zijn verantwoordelijkheid opgenomen door ontslag te nemen als parlementsvoorzitter. Voorlopig kan hij wel aanblijven als parlementslid. ‘De feiten staan ver van mij en mijn partij, maar er is geen sprake van fraude. Ik minimaliseer dit niet, maar een slechte daad maakt van hem nog geen slecht mens.’

De N-VA treft geen enkele schuld, besluit Diependaele. ‘De partij heeft zich niet uit te spreken over de levensstijl van haar parlementsleden. Wij hebben geen onderzoekorgaan in de partij om uit te zoeken wat mensen in hun privéleven doen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n