N-VA vraagt forse bijsturing M-decreet

Minister van Onderwijs Hilde Crevits. ©Photo News

Regeringspartij N-VA wil het M-decreet, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, bijsturen. Zo moeten leerlingen weer sneller terechtkunnen in het buitengewoon onderwijs. Dat berichten De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

Voor de zomer moet minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een actieplan voor het basisonderwijs presenteren. Binnen dat actieplan moet ook het M-decreet worden herbekeken, zo stelt Vlaams parlementslid Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van de N-VA, in naam van zijn partij. 'We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zo sterk is verhoogd en moeten die aanpakken.'

Alleen meer geld vrijmaken is daarbij niet de oplossing, meent Daniëls. 'De leerlingen die veel extra noden hebben, zullen we niet helpen met wat meer ondersteuning. Zij moeten terug kunnen naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise wel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar de geest ervan moeten we ook bijschaven.'

De onderwijskoepels houden zich op de vlakte. 'Het klopt dat heel wat scholen vooral afhaken op de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is', zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Hilde Crevits

In een reactie op Radio 1 zei Hilde Crevits dat er al overeenstemming was over het feit dat het M-decreet moet worden bijgestuurd. Voor kinderen met zware gedragsproblemen moeten de mogelijkheden in het buitengewoon onderwijs worden uitgebreid. 'We moeten misschien wel vaker luisteren naar de leerkrachten', aldus de minister.

Crevits liet verstaan dat er wel degelijk nood is aan meer middelen voor het basisonderwijs. 'De historische ongelijkheid in de financiering van kleuter- en basisonderwijs moeten we nu eindelijk aanpakken. Er moet meer geld komen voor onderwijs tout court.'

Gevraagd naar de Europese kritiek dat Vlaanderen te weinig doet voor inclusief onderwijs merkte Crevits op dat 'buitengewoon onderwijs ook onderwijs is', en dat dat niet louter zorgverstrekkend is. 'Kinderen mogen niet verdrinken in het gewoon onderwijs', zei Crevits.   

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud