N-VA wil fors minder gratis tolken voor nieuwkomers

De gesubsidieerde sociale tolken zijn volgens het ziekenhuis UZ Gent cruciaal om snel een diagnose te stellen bij patiënten die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn. ©Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

De N-VA pleit in de Vlaamse coalitiegesprekken voor een inperking van de juridische en tolkendienst van de overheid voor nieuwkomers. ‘Een ramp voor scholen, ziekenhuizen en lokale besturen’, stelt de integratiesector.

De integratiesector is niet te spreken over de onderhandelingstekst van de N-VA voor de Vlaamse coalitiegesprekken. In de tekst, die uitlekte in De Morgen, blijken maatregelen te staan met een ingrijpende impact op de sector.

Integratiewerkers spreken over een gamechanger bij de draaischijf van de sector. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII), het centrale aanspreekpunt van de overheid, ziet in de plannen van de N-VA zijn vleugels flink geknipt. De grootste onvrede in de integratiesector is er over de geplande inperking van de sociale tolken, een dienst die het agentschap aanbiedt aan overheidsdiensten en publieke instellingen om te communiceren met anderstaligen. Dat zijn vooral nieuwkomers, zoals vluchtelingen, en ook eerste generatie migranten die nog onvoldoende Nederlands kennen.

Huisartsen

Een breed spectrum diensten kan beroep doen op de tolken. Zij treden op bij onder meer OCMW’s, de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB, ziekenhuizen, huisartsen, scholen en Kind en Gezin. De instellingen kunnen een beroep doen op gesubsidieerde tolken, van wie het Agentschap ook de kwaliteit garandeert.

Er was al consensus over een nieuwe financieringsmodel voor de tolken. Niet langer het Agentschap Inburgering maar de dienst die de sociale tolk inhuurt tijdens een inburgeringstraject, draait volledig op voor de kosten. Het model gaat begin volgend jaar in.

OCMW’s, de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB, ziekenhuizen, huisartsen, scholen en Kind en Gezin kunnen een beroep doen op gesubsidieerde tolken van de Vlaamse overheid.

De N-VA wil nu snijden in de toegang tot de tolken. In de onderhandelingstekst staat dat mensen alleen nog tijdens hun inburgeringstraject een beroep kunnen doen op door de overheid betaalde tolken. Nadien moeten ze er zelf voor betalen.

De sector reageert verontwaardigd op de plannen om het werkterrein van de tolken in te krimpen. De vrees van integratiewerkers is dat leraren er vaak alleen zullen voorstaan bij oudercontacten, of psychologen in gesprekken met vluchtelingen met trauma’s, zoals Syriërs uit oorlogsgebied. ‘De tolken vormen een bruggenhoofd tussen nieuwkomers en de Vlaamse samenleving, wat de integratie net bevordert. En precies daar wil de N-VA op beknibbelen. Onbegrijpelijk’, luidt het bij verschillende bronnen uit de sector.

Callcenter

Het Agentschap heeft een callcenter en stuurt ook tolken ter plekke. Een staf van 11 mensen dispatchte vorig jaar 27.500 vertaal- en tolkopdrachten, op een totaal van ruim 42.000 aanvragen.

27.500
Het Agentschap Inburgering en Integratie dispatchte vorig jaar 27.500 vertaal- en tolkopdrachten.

Eén instelling die vaak een beroep doet op de tolken, is het UZ Gent. ‘De tolken zijn voor ons cruciaal om bij anderstaligen snel een diagnose te stellen. Dat is belangrijk voor volksgezondheid, om gevaarlijke infectieziektes uit te sluiten’, zegt UZ Gent-woordvoerder Karlien Wouters. ‘En de tolken besparen ons geld, omdat we veel meer scans en onderzoek moeten doen als we de patiënt niet verstaan. De vraag van artsen en verplegers naar tolken is bij ons trouwens veel groter dan het Agentschap kan bieden. Er is een tekort.’

De tolken helpen bij een snelle diagnose, belangrijk voor volksgezondheid en betaalbare zorg.
Karlien Wouters
UZ Gent

Het Agentschap zou ook zijn juridische dienst met 13 mensen geschrapt zien. Dat betekent dat lokale besturen niet langer advies kunnen inwinnen over juridische verblijfsissues van mensen die aan hun loket komen aankloppen. De juridische en tolkendienst is goed voor de helft van de werking van het Agentschap. Dat leverde vorig jaar ook bijna 11.000 inburgeringsattesten af en staat ook in voor verdere integratie, samen met lokale besturen.

De geplande hervorming komt er kort na een herstructurering bij het Agentschap met 200 ontslagen. Die was een gevolg van een fusie van een massa vzw’s tot één overheidsdienst. Enkel Gent en Antwerpen behielden hun aparte werking. De hervorming zou ook op hen van toepassing zijn. Het Antwerpse agentschap Atlas valt onder de bevoegdheid van schepen Jinnih Beels (sp.a). Zij vormt in Antwerpen een coalitie met burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n