Nieuw decreet nodig voor vergunningen windmolens

©BELGA

Een nieuw decreet moet de vergunningen voor windturbines veiligstellen. Maar zolang de Europese wetgever niet ingrijpt, blijft de rechtszekerheid uit.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil een nieuw decreet om vergunningen voor windturbines af te leveren. Dat zei ze woensdag in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement.

Eind juni oordeelde het Europees Hof van Justitie in een arrest dat de Vlaamse milieuregels voor het vergunnen van windturbines een milieu-effectenrapport (MER) vereisen. Daarmee gaf ze buurtbewoners die de bouw van de windturbines aanvechten gelijk. De bal ligt nu in het kamp van de Raad voor Vergunningbetwistingen.

Het risico bestaat dat bestaande windturbines moeten worden stilgelegd en dat geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd.
Zuhal Demir
Minister van Omgeving (N-VA)

'Het risico bestaat dat bestaande windturbines moeten worden stilgelegd en dat geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd', zei Demir over het arrest. Dat wil ze oplossen door de geldende normen vast te leggen in een decreet. Daardoor zouden de al uitgeleverde vergunningen kunnen blijven bestaan.

'Een klassieke noodoplossing', zegt professor milieurecht Kurt Deketelaere (KU Leuven). Aangezien de normen nu op het niveau van de regering en de administratie via een besluit en een omzendbrief werden genomen, moet elke rechter ze buiten toepassing verklaren. Als de normen in het decreet worden verankerd, kunnen de buurtbewoners zich alleen richten tot het Grondwettelijk Hof, met opnieuw een lange procedure tot gevolg. 'Dat kan dus een tijdelijk rechtsbescherming bieden, maar het risico bestaat dat ook dat decreet uiteindelijk wordt vernietigd.'

Ruime interpretatie

Het is niet de eerste keer dat de Europese rechters de uitbouw van windmolens een stok in de wielen steken. Na een gelijkaardig arrest uit 2017 is er in Wallonië een stilstand van vergunningen geweest. 'Het Hof hanteert een heel ruime interpretatie van de MER-regels die eigenlijk klaar en duidelijk zijn', hekelt Deketelaere.

Het Hof hanteert een heel ruime interpretatie van de regels die eigenlijk klaar en duidelijk zijn.
Kurt Deketelaere
Professor milieurecht (KU Leuven)

Bovendien verschilt de interpretatie van zaak tot zaak. In het Vlaamse arrest stelt het Hof zich bijzonder streng op. 'Maar in een Poolse zaak van twee weken geleden oordeelde het Hof dat de interpretatie van de vergunningsregels het ook niet onmogelijk mag maken dat lidstaten de Europese targets voor hernieuwbare energie behalen', zegt Deketelaere. 'Dat is eigenlijk het tegenovergestelde, want die windturbines zijn ook hier nodig om de klimaatdoelen te bereiken.'

Hoewel ook het Vlaamse decreet dreigt aangevochten te worden, ziet Deketelaere weinig andere opties. 'Zolang de Europese wetgever niet ingrijpt, zal de onduidelijkheid blijven.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud