Advertentie
Advertentie

Nieuw mandaat voor Schauvliege

Klimaatactivitsten protesteerden gisteren met de broek op de enkels bij de start van de Vlaamse regering. 'De actie is een duidelijke waarschuwing van het middenveld: als de ministers er nu niet uitkomen, staan ze met de broek op de enkels in Parijs', zeggen ze. ©Photo News

De verschillende regeringen in ons land moeten opnieuw onderhandelen over de verdeling van de klimaatinspanning. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft een nieuw mandaat gekregen van de Vlaamse regering.

Het akkoord dat de verschillende klimaatministers in ons land afgelopen weekend onderhandeld hebben, wordt heronderhandeld. Gisteren maakte premier Charles Michel (MR) dat al duidelijk tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hij wees erop dat er een technisch probleem was opgedoken nadat de Europese Commissie duidelijk had gemaakt dat federaal minister Marie-Christine Marghem (MR) de waterkrachtcentrale van Coo en de import van hernieuwbare energie niet had mogen meetellen in het aandeel van de federale regering. 

Ook de federale vicepremiers zeiden voor de federale ministerraad dat het akkoord moet heronderhandeld worden, omdat de federale inspanning onrealistisch is. 

Schauvliege

De onderhandelaars zullen opnieuw aan tafel gaan, en wij hebben minister Schauvliege daarvoor een nieuw mandaat gegeven.
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president (N-VA)

Zo ontmijnde de federale regering meteen de politieke discussie op Vlaams niveau, waar de N-VA kritiek had op het resultaat van de onderhandelingen. De Vlaamse regering moest vandaag niet langer beslissen of ze groen licht gaf over het resultaat waarmee Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) uit de onderhandelingen was gekomen. De Vlaamse ministerraad moest enkel bepalen welk onderhandelingsmandaat Schauvliege meekreeg voor de heropende onderhandelingen.

'Wij hebben er akte van genomen dat de federale regering nieuwe onderhandelingen wil', zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) na afloop van de ministerraad. 'De Vlaamse regering wil daar constructief aan meewerken en bevestigt het mandaat van r Schauvliege om te onderhandelen. Schauvliege zegt het mandaat met 'enthousiasme op te nemen. Het blijft de bedoeling om met de andere regeringen een omvattend klimaatakkoord te bereiken voor de Klimaatconferentie van Parijs, benadrukten beide. 

Het is nog maar de vraag of Wallonië en Brussel bereid zullen zijn om een grotere inspanning te doen. Ze gaven eerder al aan dat ze weinig animo hebben om de gesprekken te heropenen. Zij keurden eerder deze week het onderhandelde akkoord wel al goed.  

Waarom is een Belgisch klimaatakkoord nodig?

In het Europese klimaatakkoord zijn bindende cijfers vastgelegd voor elke lidstaat. België moet tegen 2020 over 13 procent hernieuwbare energie beschikken en 15 procent minder CO2 uitstoten in de landbouw, de bouw en het verkeer. Die norm moet verdeeld worden tussen het federale niveau en de drie gewesten. De discussie sleept al zes jaar aan.

Wat als er geen akkoord komt? 

ls er geen akkoord uit de bus komt, is dat een serieuze blaam voor de geloofwaardigheid van België. Maar er zijn ook concrete gevolgen. De inkomsten van de uitstootrechten van de voorbije drie jaar - samen 326 miljoen euro - blijven werkloos geparkeerd op een rekening bij de Nationale Bank en worden dus niet gebruikt voor een energie- en klimaatbeleid. Zonder een akkoord over de verdeling van die centen, blijven investeringen dus uit.

Waarom is de deadline van Parijs belangrijk? 

In Parijs moet een nieuw wereldwijd klimaatakkoord afgesproken worden. Europa speelt een voortrekkersrol in de klimaatonderhandelingen. 'We kunnen moeilijk aan China en de VS vragen om meer te doen, als we zelf onze afspraken niet nakomen', zegt de Belg Jos Delbeke, die het klimaatdepartement in de Commissie leidt. België moest enkele maanden geleden tijdens het klimaatoverleg in Bonn al uitleggen waarom het klimaatoverleg in ons land zo moeilijk verloopt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud