Nieuw salvo van kritiek op corona-aanpak Wouter Beke

Minister van Welzijn Wouter Beke beet van zich af in het Vlaams Parlement. ©BELGA

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet steeds meer tegen de perceptie opboksen dat hij in de coronacrisis achter de feiten aanholt.

De nieuwe regeling rond de verplichte quarantaine voor Vlamingen die terugkeren van vakantie in risicogebied bood de oppositie nieuw momentum om de minister onder vuur te nemen.

Volgens de oppositie komt dat kader te laat, omdat uit de publiek gemaakte overheidsdocumenten bleek dat de expertengroep GEES begin juni al om maatregelen had gevraagd.

U loopt achter de feiten aan. Ook in februari bent u een maand verloren met het opzetten van een taskforce voor de woon-zorgcentra.
Hannes Anaf
Vlaams Parlementslid sp.a

De oppositie ziet een patroon. 'U loopt ook nu weer achter de feiten aan', zei de sp.a'er Hannes Anaf. 'U bent een maand te laat begonnen. Ik kan de parallel trekken met februari, toen u een maand verloren hebt met het opzetten van een taskforce voor de woon-zorgcentra.'

'U kwam te laat met een taskforce voor de woon-zorgcentra, met de mondmaskers, met de mobiele testteams, met opleidingen voor het zorgpersoneel, met de rapportering van de cijfers, met de uitbouw van het contactonderzoek, en nu dus ook met het uitwerken van een kader voor quarantaine', somde Lise Vandecasteele (PVDA) op. Ook Groen en Vlaams Belang wezen op de laattijdigheid van Bekes handelen.

De minister kon rekenen op rugdekking van coalitiepartner N-VA. 'Het echte patroon is dat het federale niveau de aardappel steeds doorschuift naar Vlaanderen als hij te heet wordt', zei de N-VA'er Lorin Parys.

Beke reageerde bijzonder defensief en gepikeerd op de aanvallen. Op maandag 20 juli zal hij de coronacommissie te woord staan over zijn aanpak van de crisis. 'Ofwel verdedig ik me nu, ofwel dan, maar het is het een of het ander. Ik laat me geen dingen in de mond leggen die pertinent onjuist zijn', beet hij van zich af.

Zorgpersoneel

Er is niet alleen de oppositie. Bijzonder lastig voor Beke is dat hij extra onder druk staat door een akkoord op het federale niveau voor de zorgsector. De federale overheid heeft haar zorgpersoneel gisteren een historische loonsverhoging gegeven. Daarvoor wordt een half miljard euro vrijgemaakt. Dat drijft een nog grotere loonkloof tussen het zorgpersoneel van de ziekenhuizen en dat van de woon-zorgcentra, die een Vlaamse bevoegdheid zijn en waar het personeel voor corona al minder verdiende.

Hoe groot het budget zal zijn, kan ik vandaag nog niet meegeven. Dat zal deel uitmaken van de onderhandelingen.
Wouter Beke
Vlaams minister van Welzijn (CD&V)

Het Vlaamse sociaal overleg is woensdagochtend begonnen, maar de regering verwacht pas tegen eind dit jaar te landen met een akkoord. Ook hier luidt de kritiek dat het federale niveau al begin juni in actie schoot en nu perspectief op beterschap biedt. Beke benadrukt dat hij pas twee weken geleden de vraag kreeg van de vakbonden om samen te zitten voor het reces en dat de regering daarop is ingegaan.

Op de vraag om op zijn minst de contouren van het plan publiek te maken, wilde Beke niet ingaan. 'We hebben een onderhandelaar aangeduid en gaan een budget afspreken. Hoe groot dat zal zijn, kan ik vandaag nog niet meegeven, want dat zal deel uitmaken van de onderhandelingen', zei Beke.

Ongedekte cheque

Partijgenoot Katrien Schryvers was explicieter in haar wens om de federale inspanningen navolging te geven. 'Ik hoop dat we op korte termijn perspectief kunnen bieden zodat we in Vlaanderen op een akkoord uitkomen dat gelijke tred houdt met dat van het federale niveau', zei ze.

1,8 miljard
budget voor zorgpersoneel
Groen berekende dat 1,8 miljard nodig is om de federale en Vlaamse lonen in de zorg gelijk te trekken.

De grote vrees is dat het personeel de Vlaamse zorg inruilt voor de ziekenhuizen wegens de hogere lonen in die laatste. Om die dynamiek te vermijden moet Vlaanderen gelijk loon voor gelijk werk kunnen garanderen.

Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Groen-Parlementslid Björn Rzoska berekende dat Vlaanderen met een budget van 1,8 miljard euro over de brug moet komen. Navraag in de sector bevestigt dat het om een bedrag van ongeveer die grootteorde gaat.

'Laat het duidelijk zijn dat het een verantwoordelijkheid is van de voltallige Vlaamse regering om in voldoende middelen te voorzien', zei Schryvers. De N-VA bracht in herinnering dat het moet gaan om een gedekte cheque. Het begrotingstekort van alle Belgische overheden samen is met de coronacrisis gestegen naar zo'n 50 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud