Advertentie

Nieuw stikstofscenario versnelt uitdoving kippen- en varkensstallen

Alle pluimveehouders die nog geen emissievrije stal hebben, moeten hun stiktstofuitstoot met 60 procent terugschroeven tegen 2030. ©AFP

De Vlaamse regering laat nog maar eens een scenario doorrekenen om de stikstofuitstoot te reduceren. De grootste inspanning is voor varkens- en kippenhouders, die hun uitstoot tegen 2030 met 60 procent moeten terugschroeven.

De klok tikt, want er zitten nieuwe stikstofarresten aan te komen, waardoor de druk op de Vlaamse regering nog zal toenemen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen te verminderen. De Vlaamse regering heeft eerder al enkele scenario's bekeken, maar laat nu een bijkomend scenario doorrekenen.

De essentie

  • Een nieuw scenario voor de reductie van de stikstofuitstoot versnelt de uitdoving van kippenstallen die eerder al een 'rode kaart' kregen en oude varkensstallen.
  • De grootste inspanning wordt ook gevraagd aan kippen- en varkensboeren.
  • De industrie wordt ontzien.

Als dat scenario 'robuust' is, zal de Vlaamse regering de sociaal-economische impact nagaan en een 'flankerend beleid' uitwerken. Bij de begrotingsopmaak is een forfaitair bedrag van 100 miljoen euro opzijgezet dat kan dienen als compensatie voor landbouwers die de deuren moeten sluiten.

Intensieve veeteelt

Ook in dit scenario wordt vooral gekeken naar de intensieve veeteelt. 'Die is de oorzaak van 78 procent van de ammoniakneerslag', wordt opgemerkt in Vlaamse regeringskringen. Uit de regeringsbeslissing, die De Tijd kon inzien, blijkt dat de grootste stikstofvervuilers in de veeteelt hun uitstoot met 100 procent moeten verminderen. In de praktijk komt dat neer op een sluiting.

Dat geldt voor 58 veeteeltbedrijven en twee mestbedrijven die eerder al een code rood kregen. Zij wisten in 2016 al dat ze geen nieuwe vergunning kunnen krijgen en moeten ten laatste in 2030 sluiten. 15 van die bedrijven zijn volgens het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (Vilt) vandaag al uitgekocht, verplaatst of hebben hun dierlijke tak afgestoten. Het merendeel van die landbouwbedrijven ziet zijn vergunning aflopen tussen 2026 en 2032. Een enkeling heeft nog een vergunning tot 2034. Die bedrijven moeten dus versneld stoppen.

Zwaarste inspanning

De zwaarste inspanning is voor de varkens- en kippenhouders met niet-emissiearme stalsystemen. Die moeten hun uitstoot met 60 procent terugschroeven. Voor vleeskippen zijn de helft van de stallen al emissievrij. Maar slechts 14 procent van de varkens wordt gehouden in emissiearme stalsystemen. De varkenshouders staan dus voor zware investeringen. Ook zij krijgen tijd tot 2030.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) maakte eerder al duidelijk dat boeren financieel zullen worden gecompenseerd.

In De Standaard voorspelt de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat Hendrik Vandamme dat oudere varkensboeren de investering in hun stallen niet meer zullen doen: 'De veestapel zal zo vanzelf krimpen, door de slechte marktsituatie en doordat boeren ermee ophouden.'

De rundveehouders wordt een lagere reductie van 15 procent opgelegd. Bij hen is emissiereductie technisch moeilijker te realiseren. De mestverwerkende bedrijven met de grootste stikstofimpact - het gaat om 18 van de 118 mestverwerkende bedrijven - moeten een vermindering met 30 procent realiseren.

Dit scenario gaat niet meer uit van gebiedsgerichte inspanningen, maar de inspanningen worden gespreid over heel Vlaanderen. Als het scenario voldoende robuust is, kan een compensatieregeling worden uitgewerkt voor de getroffen boeren. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) maakte eerder al duidelijk dat boeren financieel zullen worden gecompenseerd.

Snelheidsbeperking

Het nieuwe scenario voorziet niet in bijkomende inspanningen voor de industrie, boven op de reducties die het luchtbeleidsplan 2030 bepaalt. Wel is voorzien in een versneld terugdringen van de stikstofuitstoot per gereden voertuigkilometer van 2,2 kiloton stikstof in 2030. Een algemene snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op de autosnelwegen, zoals in Nederland, zou daarbij niet nodig zijn. In de buurt van natuurgebieden kunnen er wel snelheidsbeperkingen komen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud