netto

Nieuw uitstel voor Vlaamse belastingen

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele. ©Photo News

Particulieren en bedrijven krijgen opnieuw meer tijd om een aantal Vlaamse belastingen te betalen, zoals de erf- en schenkbelasting en de onroerende voorheffing.

'Bij het begin van de tweede coronagolf had de Vlaamse regering al een aantal fiscale maatregelen genomen om bedrijven en burgers extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven. Zo gaven we betalingsuitstel voor de onroerende voorheffing voor 2020. Maar ook de termijnen om aan fiscale formaliteiten te voldoen werden verlengd', zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

'We hebben nu samen met de Vlaamse belastingdienst beslist al die termijnen te verlengen van 31 januari naar 30 april 2021, omdat het niet de meest evidente tijden zijn om altijd vlot aan verplichtingen kunnen voldoen', meldt Diependaele maandag.

Onroerende voorheffing

Rechtspersonen hoeven de onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2020 pas te betalen tegen uiterlijk 30 april 2021, 'ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat'.

Omdat het niet de meest evidente tijden zijn, worden alle betalingstermijnen verlengd van 31 januari naar 30 april 2021.
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting

Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan vragen voor de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 voor onroerende goederen die ze beroepsmatig gebruiken. 'Zij hoeven geen bewijzen van financiële problemen voor te leggen bij het aanvragen van een afbetalingsplan, met 30 april 2021 als uiterste betaaldatum.'

Er worden geen nalatigheidsinteresten aangerekend, voor zover uiterlijk op 30 april 2021 betaald wordt. Dat geldt voor het aanslagjaar 2020. 'Voor andere aanslagjaren blijft de betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat van toepassing en blijven de interesten doorlopen als niet tijdig betaald wordt.'

Erf- en registratiebelasting

'Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden, kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 30 april 2021. Het is niet nodig deze termijnverlenging aan te vragen.'

Concreet: Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 30 april 2021 en de fiscale verplichtingen uiterlijk op 30 april 2021 worden nageleefd, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

Erfbelasting: erfgenamen die een aangifte van nalatenschap zouden moeten indienen op ten laatste op 28 november 2020. Die termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.

Registratiebelasting: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 november 2020. Die termijn wordt verlengd tot en met 30 april.

Behoud gunstregimes:

  • Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
  • Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
  • Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor een bescheiden woning ('klein beschrijf'): om het verlaagd tarief voor een bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
  • Voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes: om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor enige gezinswoning te verkrijgen mag men geen andere woning of bouwgrond bezitten, tenzij die binnen het jaar alsnog verkocht wordt. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Door de verstrengde coronamaatregelen vastgelegd door de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 28 oktober 2020 zijn onder meer horecazaken, speelhallen, en kermissen momenteel gesloten of opgeschort. In afwachting van een heropening moeten die geen online aangifte indienen voor de opstelling van automatische ontspanningstoestellen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud