Advertentie
Advertentie

Nieuwe linkse denktank Metis pleit voor lastenverlaging

Professor Rudi Vander Vennet.

'Schrap een heleboel fiscale aftrekposten, en verlaag met wat je uitspaart drastisch de belastingen. Op die manier is de concurrentiehandicap tegen 2020 weggewerkt.' Metis toont meteen dat het zich als nagelnieuwe linkse denktank niet getrouwd voelt met linkse dogma's.

'Niets is geur- en kleurloos, ook wij niet.' Dany Vandenbossche had er geen enkele moeite mee om de splinternieuwe denktank Metis Institute te positioneren op het ideologische spectrum. Dat hoeft ook niet echt te verbazen. De voorzitter van het Vermeylenfonds en voormalig Vlaams parlementslid voor sp.a slaat de handen in elkaar met de Stichting Gerrit Greveld (SGG), het studiecentrum rond de sociaaldemocratie.

De denktank, 'zeg maar gerust dat we centrumlinks zijn', wil tegengas geven aan wat zij het 'liberale, conservatieve discours dat het debat domineert' noemt. 'Het sociaaldemocratische gedachtegoed staat de laatste jaren in Vlaanderen zwaar onder druk', stellen de oprichters vast. 'De progressieve partijen zoals sp.a en Groen doen het de voorbije jaren niet bijster goed in de verkiezingen.'

'De onderliggende ideologie van een technocratische oplossing wordt amper ter discussie gesteld', meent Vandenbossche, die verwijst naar het besparingsdiscours in Europa. Het slechte Europese rapport voor het Belgische begrotingswerk kan er alvast op weinig clementie rekenen, zo blijkt uit een opiniestuk van Nico Pattyn.

Rijnlandmodel

Metis meet zich de kernwaarden van solidariteit, duurzaamheid en gelijke kansen aan, waarmee het zich meteen naadloos inschakelt in de sociaaldemocratische traditie. Wie er allemaal betrokken is bij de denktank, blijft voorlopig een goed bewaard geheim. 'We gaan geen namen noemen, maar één ding is zeker', klinkt het bij Metis. 'Ivan Van de Cloot (hoofdeconoom van de eerder rechtse denktank Itinera, red.) is er niet bij.' 

De onafhankelijke denktank stelde meteen ook al een eerste analyse voor om te grondtoon te zetten. Onder de titel 'Het Rijnlandmodel heractiveren', bepleit Rudi Vander Vennet, SGG-voorzitter en professor economie aan de UGent, een wervend plan voor de Belgische economie. 'We moeten door een combinatie van publieke en private investeringen, innovatie en het verhogen van de werkzaamheidsgraad onze economie op een nieuw groeipad zetten.'

Zo moet de fiscale druk verschuiven van lasten op arbeid naar belastingen op onder meer vermogens en consumptie. De uitgaven van de overheid moeten bovendien meer gericht zijn op het langetermijnpotentieel, bijvoorbeeld door meer investeringen in onderwijs en innovatie.

Vander Vennet is niet te beroerd om ook heilige linkse huisjes ter discussie te stellen. Zo moet de overheid dringend werk maken van het afbouwen van haar obese ambtenarenapparaat, en moet de concurrentiehandicap van de bedrijven tegen 2020 weggewerkt worden. Hij hekelt daarbij het  kluwen van fiscale aftrekposten, 'bijna allen het resultaat van lobbywerk van groepen van begunstigden'. Soms hebben die ook economisch geen enkele zin, betoogt hij. 'De aftrekbaarheid van de rente op hypotheekleningen bijvoorbeeld, is toch niets meer dan een subsidie aan de verkoper omdat het de huizenprijzen dopeert?'

Schranderheid

Pour la petite histoire: in de Griekse mythologie was Metis de eerste vrouw van Zeus. Naar aanleiding van een profetie dat ze een kind zou baren dat hem zou onttronen, overtuigde Zeus haar ervan om zich in een vlieg te veranderen, die hij prompt opat. Metis had wel het laatste woord: haar dochter Athena ontsproot letterlijk aan het hoofd van de oppergod. 

De godin Metis verzinnebeeldt daarmee schranderheid en praktische intelligentie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud