Nieuwe milieuvergunning voor Sportpaleis en Lotto Arena

Het Sportpaleis in Antwerpen kan rekenen op een nieuwe milieuvergunning. ©Photo News

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft een nieuwe milieuvergunning toegekend aan het Antwerpse Sportpaleis en de Lotto Arena, zo raakte vrijdag bekend.

Een half jaar geleden had de Raad van State een besluit rond die milieuvergunning, ook van Schauvliege, vernietigd. Er was daarbij vooral een probleem met de parkeerdruk op de buurt, een kwestie die al langer werd aangekaart door de Antwerpse partij PVDA.

Ondanks de vernietiging kon het Sportpaleis verdergaan met de ge­plan­de ac­ti­vi­tei­ten omdat de uitbaters konden terugvallen op de mi­li­eu­ver­gun­ning die door de pro­vin­cie werd toe­ge­kend in maart 2013. Daartegen was echter een beroep aangespannen. 

Tijdens het openbaar onderzoek naar die vergunning werden 32 bezwaren ingediend. Die hadden vooral betrekking op de mobiliteit, parkeerproblemen en ruimtelijke ordening.

Het dossier belandde bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en zij nam in 2014 een besluit met bijkomende voorwaarden. Maar dat besluit werd in juli 2017 vernietigd door de Raad van State. Grootste struikelsteen was de parkeerdruk op de omgeving. Volgens de Raad leggen de ruimtelijke voorschriften de verplichting op om 'bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op 'terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant''.

Gunstige adviezen

Minister Schauvliege had zes maanden de tijd voor een nieuwe beslissing. Zij zet nu het licht op groen voor een nieuwe vergunning. De CD&V-minister baseert zich daarbij op een hele reeks gunstige adviezen. Ze wijst er ook op dat de exploitant van het Sportpaleis contracten heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij beschikt over de exclusieve parkeerrechten op een aantal sites in de omgeving. Gespreid over zes locaties gaat het om meer dan 4.300 parkeerplaatsen.

'Om die redenen verleent de minister een milieuvergunning voor het exploiteren van het Antwerps Sportpaleis en de Lotto Arena', klinkt het op het kabinet-Schauvliege. 'De maximumcapaciteit wordt vastgesteld op 23.272 personen voor het Sportpaleis en 8.050 personen in de Lotto Arena', klinkt het nog. Daarmee blijft de capaciteit op het bestaande niveau.

Minister Schauvliege koppelt wel enkele bijzondere voorwaarden aan de vergunning. Zo zal er bij evenementen die 's avonds of 's nachts plaatsvinden (na 19 uur) de geluidsdruk worden gemonitord. De resultaten daarvan zullen ook een maand lang raadpleegbaar zijn. Verder wordt de toegelaten totale capaciteit van het Sportpaleis en de Lotto Arena afhankelijk gemaakt van het aantal voetgangers, fietsers, passagiers op het openbaar vervoer en busreizigers.
   

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud