Nieuwe personeelsstructuur bespaart Gent 4 miljoen

©BELGA

Stad Gent en OCMW Gent voeren een nieuwe organisatiestructuur in die haar administratie efficiënter moet maken. Daarmee wil ze jaarlijks tussen 2,9 en 4 miljoen euro besparen.

Stad Gent en OCMW Gent gaan een nieuwe personeelsstructuur in het leven roepen, steunend op drie pijlers. De eerste pijler groepeert vooral persoonsgebonden dossiers, zoals onder meer onderwijs, welzijn, sociale dienstverlening en ouderenzorg. De grondgebonden dossiers - bijvoorbeeld stadsontwikkeling en openbaar domein - en de meer technische ondersteuning - mensen, middelen en bedrijfsvoering - vormen de twee andere pijlers. 

De organisatiestructuur gaat gebaseerd zijn op deze drie pijlers, een reorganisatie waarmee tussen de 2,9 en 4 miljoen euro kan bespaard worden. Bedoeling is immers om de verschillende stadsdiensten zoveel mogelijk fysiek samen te brengen. Ook is er een afslanking in het managementteam: van 16 topmanagers zullen er nu nog maar negen overblijven. Ook komt er een financieel beheerder en ee personeelsdirecteur voor zowel Stad als OCMW. 

Daarnaast zullen ook drie 'gezamenlijke dienstencentra' voor zowel de Stad Gent als het OCMW werken. Verder zullen kantoren van administratieve medewerkers zoveel mogelijk samengebracht worden.

Pensioneringsgolf

'Bedoeling is om de stadsadministratie slanker te maken, efficiënter te doen functioneren en meer nadruk te leggen op processen", aldus stadssecretaris Paul Teerlinck. "Veel diensten zijn goed bezig, maar overlappen soms", aldus Termont, eraan toevoegend dat de Stad tegen een pensioneringsgolf aankijkt en dat niet iedereen daarbij vervangen zal worden. "Maar zoals het er nu voorligt, zal ook niemand zijn job verliezen', benadrukte hij.

Het overleg met de vakbonden over de nieuwe structuur zal opgestart worden. 'Dit is een belangrijke verandering met grote gevolgen voor het personeel, maar we zullen iedereen begeleiden om zijn nieuwe rol te krijgen en zijn motivatie te behouden', aldus nog de OCMW-secretaris. De beslissing over het definitieve personeelskader zal pas eind oktober genomen worden in een globaal akkoord, waarbij ruim 100 miljoen euro bespaard moet worden.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud