Nieuwe route moet snelle havenspoorlijn redden

Er wordt al jaren gepalaverd over een heringebruikname van de 'IJzeren Rijn'. Maar nu is er een alternatief. ©Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

Er ligt een nieuw traject op tafel om goederen per spoor van de Vlaamse havens naar Duitsland te vervoeren. Het alternatief voor de Ijzeren Rijn-route kost 770 miljoen euro.

De hergeboorte van de IJzeren Rijn, de oude goederenspoorverbinding tussen België en Duitsland, is een politiek Loch Ness. Af en toe duikt het dossier op, maar een doorbraak blijft uit.

Vandaag gebruiken de havens vooral de Montzenroute via Wallonië voor het goederenvervoer naar het Duitse achterland, maar die route is nu al verzadigd terwijl het vrachtverkeer tegen 2030 zal verdubbelen.

De Vlaamse havens pleiten al jaren voor een heropening van de IJzeren Rijn. Ze loopt via Antwerpen en de Kempen over Nederlands-Limburg naar Noordrijn-Westfalen. Maar Nederland stond op de rem voor die heropening omdat het historische tracé door een stiltegebied loopt.

Helft goedkoper

De Belgische en Nederlandse regering bereikten in 2011 een akkoord over het tracé. Eind 2012 sloten ze zelfs een overeenkomst over de financiële verdeelsleutel, maar het dossier botste bij de federale regering op weerstand. Ook de Duitse handtekening was nog niet binnen.  

770 miljoen
De alternatieve route is goedkoper dan de historische, maar kost nog steeds 770 miljoen euro.

Om het dossier uit het slop te trekken, bestelden de verschillende overheden een kosten-batenanalyse van drie mogelijke tracés. Daaruit blijkt nu dat niet het historische tracé, maar de zogenaamde Derde Weg dezelfde baten oplevert, maar dat tegen de helft van de kosten, namelijk 770 miljoen euro.

©Mediafin

Concreet gaat die zogenaamde Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX) van Antwerpen naar Roermond en Venlo tot in het Duitse Viersen. Het tracé wordt omschreven als de Derde Weg omdat de discussie lang vastliep op de keuze voor het historische tracé of een variant langs de A52-snelweg door het Ruhrgebied.

Nieuwe poging

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) hoopt met de studie het dossier nieuw leven in te blazen. De Vlaamse regering start diplomatiek overleg op. ‘We zijn er nog lang niet, maar de patstelling is alleszins doorbroken’, zegt Weyts. ‘We kunnen de discussie nu voeren op basis van objectieve gegevens.’

Bovendien heeft Vlaanderen de steun van zowel de Duitse regering als die van de belangrijke deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook in Nederland groeit de steun om een oplossing te zoeken. De verantwoordelijke ministers van de verschillende overheden komen wellicht dit voorjaar samen om knopen door te hakken.

We zetten alles op alles om vrachtwagens weg te halen van de weg.
Ben Weyts (N-VA)
Vlaams minister van Mobiliteit

Weyts staat op het gaspedaal om na het akkoord over de Antwerpse Oosterweelverbinding ook dit dossier nog tot een goed einde te brengen. ‘We zetten alles op alles om vrachtwagens weg te halen van de weg’, zegt Weyts.

‘Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied leidt tot minder vrachtwagens op de E17, de E19, de E313 en de E314. Dat is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie.’ Minder vrachtverkeer op de weg betekent ook minder files.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud