Nog altijd geen geld voor opkuis stookolietanks

De petroleumsector vreest straks in een uitdoofscenario te belanden door het verbod op nieuwe mazoutketels. ©Photo News

Het langverwachte stookoliefonds om de sanering van lekkende mazouttanks te financieren raakt maar niet van de grond. De petroleumsector noemt de plannen van de Vlaamse regering ‘onbetaalbaar’.

Na meer dan twintig jaar politiek getouwtrek kwamen de gewesten begin vorig jaar tot een akkoord over de oprichting van een stookoliefonds. Tegen eind 2019 zou een nationaal fonds worden opgericht om met geld van de petroleumsector de peperdure saneringen van lekkende mazouttanks te financieren. Die opkuis kost soms honderdduizenden euro’s. Daardoor blijven gronden van gezinnen en bedrijven onverkoopbaar zolang het fonds niet in voege is.

Ondanks het politiek akkoord is er nog altijd geen uitzicht op de nodige miljoenen. In zijn jaarrapport waarschuwt de Vlaamse Ombudsdienst dinsdag dat de aanvankelijke ‘hoerastemming’ heeft plaatsgemaakt voor ‘opnieuw veel te lang wachten’ zonder perspectief op een reële inwerkingtreding van het fonds. Al 6.250 Vlaamse eigenaars hebben ondertussen op eigen houtje de opkuis van een lekkende olietank geregeld en wachten nu op terugbetaling.

Zo’n bodemsanering kost algauw 60.000 euro, of zelfs 300.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is. De gewestregeringen zijn overeengekomen dat particulieren tot 200.000 euro kunnen laten terugbetalen. Scholen, bedrijven en ziekenhuizen kunnen tot 100.000 euro krijgen. 

Het geld moet komen van de petroleumsector, maar daar wringt het schoentje. ‘Wij zijn vragende partij voor een solidariteitsfonds, maar zoals het nu voorligt, is het onbetaalbaar’, zegt Johan Mattart, directeur van de Belgische federatie van brandstofleveranciers (Brafco). ‘Ook mensen die 50 jaar geleden hun mazouttank hebben afgesloten en nooit hebben leeggemaakt moeten nog vergoed worden. Volgens onze ramingen zouden de totale kosten zo 900 miljoen euro bedragen. Wij kunnen dat onmogelijk ophoesten.’

Extra accijnzen

Het stookoliefonds, dat de naam Promaz draagt, kan wel rekenen op een startkapitaal van zo’n 100 miljoen euro. Dat geld wordt overgedragen uit het bestaande Bofas-fonds, dat dient voor de bodemsanering van tankstations. Daarnaast is  voorzien in financiering via een extra accijns op stookolie. De sector kwam eind vorig jaar met een voorstel voor een heffing van 5 euro per 1.000 liter mazout. Met een gemiddelde bijdrage van iets meer dan 10 euro per gezin per jaar zou het stookoliefonds in een periode van 20 jaar over 316 miljoen euro beschikken, genoeg om 5.600 dossiers te behandelen.

300.000 euro
Saneringskosten
Een bodemsanering na een lekkende mazouttank kost al gauw 60.000 euro, of zelfs 300.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is.

Maar het voorstel werd door de bevoegde ministers afgeketst en de sector moest opnieuw naar de tekentafel. ‘We zijn volop bezig, maar het is een moeilijker oefening dan gedacht’, zegt Willem Voets, directeur van de stookoliefederatie Informazout. ‘Het financiële plaatje moet kloppen en het valt heel moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen er komen. We hopen dit jaar ons erkenningsdossier te kunnen indienen zodat het fonds kan starten zodra de vertegenwoordigers van de gewesten groen licht geven.’ Het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) laat weten te wachten op de erkenningsaanvraag.

Stookolieverbod

De zaak is extra gevoelig geworden omdat de Vlaamse regering vanaf 2021 geen nieuwe stookolieketels meer wil toelaten bij nieuwbouw of grondige renovaties. De sector vreest in een uitdoofscenario te belanden, waardoor het stookoliefonds te zwaar gaat doorwegen op de weinige mazoutverbruikers die straks overblijven.

Zo’n 730.000 gezinnen in Vlaanderen hebben nog een stookolietank. Volgens steekproeven zijn er problemen met ongeveer 1 procent van de tanks. Hoe langer ze in de ondergrond blijven zitten, hoe groter het risico dat lekken ontstaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud