Nog drie kandidaten sanering Petrol Zuid

Een van de laatste gebouwen uit de geschiedenis van Petrol Zuid, de oude opslagloods van APC, wordt bewaard als industrieel erfgoed. (foto belga) ©BELGA

Drie consortia zijn nog in de running voor de sanering en de herontwikkeling van de terreinen van Petrol Zuid in Antwerpen: een rond DEME Environmental en Dredging, een rond Mourik en een rond Aertssen en Cordeel. Dat maakte de Antwerpse schepen van Economie, Philip Heylen, donderdagochtend bekend tijdens een presentatie van het herontwikkelingsproject, dat de naam Blue Gate kreeg.

Voor de sanering en herontwikkeling van de terreinen - waar ooit een rist petroleumbedrijven zat, voornamelijk actief in opslag en distributie en naast de Schelde aan de zuidkant van de stad - wordt via een procedure van concurrentiedialoog een private partner gezocht.

Dat houdt in dat de geïnteresseerde kandidaten geen strikt lastenboek krijgen, maar in onderhandeling met de opdrachtgever tot de concrete invulling van een ruimer geformuleerd plan moeten komen. Zij moeten bijvoorbeeld aangeven welke vorm van energieproductie ze willen inplanten, en hoe ze de ontwikkeling willen faseren. De gesprekken verlopen onder strikte geheimhouding.

Van de vijf kandidaten die zich in eerste instantie aandienden, haakte er een zelf af en is een andere gewogen en te licht bevonden. Daardoor zijn er nog drie over, waarmee twee onderhandelingsrondes worden gevoerd - eentje is afgerond, een tweede volgt weldra. Aan een derde onderhandelingsronde, komende winter, zullen nog twee groepen deelnemen. 

De onderhandelingen lopen nu met drie consortia (in willekeurige volgorde), die telkens enkele grote bedrijven verenigen met kleinere nichespecialisten. Een eerste, Blue Open, staat onder leiding van twee poten uit de DEME-groep, DEME Environmental Contractors en Dredging, aangevuld met Bopro, gespecialiseerd in vastgoedbeheer.

Het tweede, onder de naam M Kwadraat, wordt geleid door het infrastructuur- en bouwbedrijf Mourik en zijn milieuspecialist Mourik Groot-Ammers. Tot slot is het consortium Blauwe Plek, met als trekkers de groep Aertssen (onder meer gespecialiseerd in grondverzet) en het algemeen aannemingsbedrijf Cordeel.

In de lente van 2015 moet de definitieve keuze vallen. Het consortium dat het haalt, wordt in ruil voor een forse investering - waar nu nog geen bedrag op plakt - meerderheidsparticipant in een PPS-constructie. De stad brengt de terreinen in en wordt minderheidsparticipant. De 11,5 miljoen euro die de stad in haar begroting al uittrok voor de voorbereiding van de sanering wordt verrekend in de prijs van de terreinen. 

Stand

De schepenen Heylen (CD&V) en Rob Van de Velde (NV-A, onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling) gaven nog mee dat de afspraken met de openbare afvalmaatschappij OVAM over de normen waaraan de sanering moet voldoen rond zijn.

Voorts is eind vorig jaar een erfgoedconvenant ondertekend en het project-MER afgerond. De bouwwerken voor een nieuwe laad- en loskade zijn bezig.

Er is volgens het stadsbestuur veel interesse van bedrijven om zich op de nieuwe bedrijfsterreinen te komen vestigen. Met eentje zouden zelfs al vergevorderde gesprekken zijn. Maar namen worden niet genoemd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud