Nog drie scenario's op tafel voor herinrichting Brusselse Ring

©Photo News

In één scenario wordt gesnoeid in het aantal op- en afritten, in een ander scenario wordt het doorgaand verkeer gescheiden van het lokale verkeer. Een derde alternatief is een combinatie van de twee.

Deze en vorige Vlaamse regeringen buigen zich al lang over de Brusselse Ring (R0). Eind dit jaar wil ze de knoop doorhakken, maken de ministers van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) en van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich sterk.

De Ring heeft al jaren het imago van een onleefbare en te vermijden plek. Wie de Brusselse Ring zegt, zegt al gauw files, ongevallen en sluipverkeer in de omgeving. Met fietssnelwegen en extra openbaar vervoer, zoals het Brabantnet, doet de Vlaamse regering al inspanningen, maar ook de Ring is aan een opknapbeurt toe.

Vlaanderen wil het noordelijke deel van de Ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, aanpakken.

Vlaanderen wil het noordelijke deel van de Ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, aanpakken. In 2019 lagen daarvoor zeven alternatieven op tafel. Maar na verdere analyses - de milieu-effecten en een maatschappelijke kosten-batenanalyse - blijven drie alternatieven over.

De alternatieven

Het eerste voorziet in een optimalisatie van de infrastructuur door het schrappen en/of het combineren van op- en afritten. Zo worden gevaarlijke weefbewegingen door de snelle opeenvolging van op - en afritten vermeden.

In een tweede alternatief is sprake van een parallelstructuur die het doorgaand en het lokale verkeer scheidt. De parallelbanen, die aansluiten op het wegennet, liggen dan aan beide kanten van de Ring.

Het derde alternatief is een combinatie van de eerste twee opties 'waarbij afhankelijk van de locatie een andere oplossing wordt gekozen'.

De eerste spade in de grond zal nog even op zich laten wachten. De bedoeling is dat de Vlaamse regering eind dit jaar een voorkeursalternatief aanduidt. In de eerste helft van 2022 zou een voorontwerp van de ruimtelijke plannen (GRUP) voorgelegd worden aan de adviesverlenende instanties. In de tweede helft van 2022 moet de Vlaamse regering zich dan buigen over een ontwerp-GRUP.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud