Advertentie

Nog geen aanslagbiljet voor onroerende voorheffing gekregen? Check uw eBox

Voor het eerst werden aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing digitaal verstuurd. ©Tim Dirven

De Vlaamse Belastingdienst heeft het gros van de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing verstuurd. Voor het eerst kan u dat digitaal ontvangen hebben.

Alle eigenaars van vastgoed moeten jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Op de sociale media circuleren enkele berichten van mensen die hun aanslagbiljet niet op papier hebben gekregen en – soms laattijdig – ontdekken dat hun aanslagbiljet in de eBox zit. Dat laatste is uw persoonlijke digitale postbus van de overheid, waarin u zowel Vlaamse als federale overheidsdocumenten ontvangt.

Het is voor het eerst dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) niet alleen papieren, maar ook digitale aanslagbiljetten verstuurt. ‘Het gros van de aanslagbiljetten zijn de deur uit. Daarvan werden er 762.000 digitaal verstuurd, de overige 1,9 miljoen aanslagbiljetten vertrokken op papier’, zegt Nadine Bollen, woordvoerder van Vlabel. ‘Wie zijn eBox heeft geactiveerd, heeft het document via digitale weg gekregen.’

Emailadres

Als er een nieuw document in uw eBox zit, krijg u daarvan een mail op het mailadres vermeld in die mailbox. Met dat mailadres lijkt het in de praktijk al eens fout te lopen.

Ik wil er de aandacht op vestigen dat het belangrijk is je ebox en het emailadres dat eraan gekoppeld is regelmatig te controleren.
Matthias Diependaele (N-VA)
Vlaams minister van Financiën

Hebt u bij het aanmaken van een eBox een e-mailadres ingegeven dat u niet meer gebruikt, dan mist u mogelijk het bericht. Wie zijn elektronische brievenbus activeerde via het platform myebox.be kon dat zonder mailadres in te vullen en zal dan ook geen verwittiging krijgen.

Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Financiën, doet een oproep: ‘Elke overgang naar een digitalisering vraagt een zekere gewenning. Daarom wil ik er nog eens de aandacht op vestigen dat het belangrijk is je eBox en het e-mailadres dat eraan gekoppeld is regelmatig te controleren. Niemand krijgt graag een betalingsherinnering.’

Bent u samen met uw partner eigenaar? De aanslag wordt geadresseerd aan de belastingplichtige op wiens naam de aanslag werd opgemaakt. Bij een digitale aanslag gaat het naar diens digitale postbus. ‘De eBoxen van beide partners activeren, heeft als voordeel dat u de Vlaamse Belastingdienst kunt vragen om het aanslagbiljet naar de andere partner te sturen dan al het geval was’, zegt Bollen.

Herinnering

Vanaf de ontvangst van uw aanslagbiljet hebt u twee maanden tijd om uw onroerende voorheffing te betalen. Doet u dat niet tijdig, dan wordt een eerste herinnering verstuurd de maand die volgt op het verstrijken van de betaaltermijn. Blijft de betaling nog uit, dan volgt een maand later een laatste herinnering.

762.000
762.000 aanslagbiljetten werden digitaal verstuurd. De 1,9 miljoen overige aanslagbiljetten vertrokken op papier.

‘Vanaf november worden die herinneringen op papier verstuurd, ook naar wie zijn eBox activeerde’, zegt Bollen. Wie te laat betaalt, hoeft geen boete te betalen. Wel kunnen nalatigheidsintresten (0,33 procent) aangerekend worden als het te betalen bedrag hoger is dan 1.500 euro.  

‘Net zoals andere jaren betaalt 96 procent zijn onroerende voorheffing correct en tijdig. Dat geldt zowel voor de papieren als voor de digitale aanslagen. Maar dit sluit niet uit dat het toch voor enkele mensen verkeerd loopt omdat mogelijk nog niet iedereen volledig vertrouwd is met zijn eBox. Hen zullen we begeleiden’, zegt Bollen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud