Advertentie
Advertentie
Advertentie

Nog niet alle sociale voordelen aangepast om werkloosheidsval tegen te gaan

De Vlaamse regering heeft haar belofte over het inkomensverschil tussen werkenden en werklozen niet helemaal kunnen waarmaken. Sommige sociale voordelen zijn nog altijd gekoppeld aan het statuut van werkloze of leefloner, en dus niet aan de hoogte van het inkomen.