Nog niet meteen loonsverlaging voor Vlaamse parlementsleden

De begroting van de Vlaamse regering werd in de nacht van donderdag op vrijdag goedgekeurd. ©BELGA

Het Vlaams Parlement wil net als de Kamer het loon van de parlementsleden met 5 procent verminderen, maar de ingreep gaat nog niet meteen in.

Het Vlaams Parlement heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de begroting voor 2020 goedgekeurd. Dat gebeurde, na een zitting van zowat 18 uur, meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld) tegen oppositie (Vlaams Belang, Groen, sp.a, PVDA).

De begroting gaat in 2020 voor zo'n 430 miljoen euro in het rood om in 2021 opnieuw aan te knopen met een evenwicht.

In het debat hamerden de meerderheidspartijen vooral op de 1,65 miljard euro extra investeringen, onder meer in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn. De oppositiepartijen hadden vooral kritiek op de bezuinigingen in onder andere welzijn en cultuur.

Minder dotaties en minder loon

In dezelfde zitting werd een resolutie van Open Vld, CD&V, N-VA, Groen en sp.a om het loon van de parlementsleden met 5 procent te verminderen unaniem goedgekeurd. 

Maar de maatregel wordt niet meteen van kracht. Bedoeling is dat het Uitgebreid Bureau van het parlement tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uitwerkt. Dat voorstel mag dan wel geen impact hebben op de vergoedingen voor de burgemeesters en schepenen, want hun verloning is namelijk gekoppeld aan die van de parlementsleden. Daar moet dus technisch nog een mouw aan gepast worden.

De voorbije dagen laaide een felle discussie op over de besparingen in het Vlaams Parlement zelf. Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan op tafel. Dat plan voorzag onder meer in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen, de fractietoelagen en de partijdotaties.

Het plan botste aanvankelijk op een 'njet' van Open Vld. Maar na forse krantenkoppen en bakken kritiek gingen de Vlaamse liberalen toch akkoord. Maar Open Vld wilde meteen een stap verder gaan en meteen ook 5 procent besparen op de lonen van de parlementsleden.

Eerst wilde Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz daarvoor een amendement indienen tijdens de begrotingsbespreking in het parlement. Maar na druk overleg met de coalitiepartners en andere partijen in het halfrond veranderde dat amendement in een resolutie.

In die resolutie vraagt het parlement aan het Uitgebreid Bureau om tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uit te werken waarbij er, naar analogie met de Kamer, vijf procent gesnoeid wordt op de parlementaire personeelskosten. 'Wat federaal kan, moet Vlaams minstens even goed kunnen', zegt hoofdindiener Willem-Frederik Schiltz.

Ministerlonen

Oppositiepartij sp.a had nog een bijkomend amendement ingediend om de 5 procent loonsverlaging ook toe te passen op de weddes van de ministers, maar dat amendement werd weggestemd. 'Dat is bijzonder hypocriet. Iedereen gelijk voor wet: we doen het voor parlementsleden dan is het niet meer dan logisch hetzelfde te doen voor ministers', betreurt sp.a-fractieleider Hannelore Goeman.

Volgens Open Vld-fractieleider Schiltz kan die besparing op de kabinetten mee aan bod komen in het debat over een bredere 'hervorming van de politieke werking en structuren' die de resolutie op gang wil brengen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud