OCMW's draaien op voor factuur duizenden rusthuisbewoners

©BELGA

Voor een op de vijftien Vlamingen in een OCMW-, commercieel of vzw-woonzorgcentrum is de factuur onbetaalbaar.

De OCMW’s moesten in 2017 bij 5.116 (6,5%) van de bijna 80.000 bewoners tussenkomen om de rekening te helpen betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Een verblijf in een Vlaams rusthuis kost gemiddeld 1.728 euro per maand.

‘De groep mensen die het woonzorgcentrum niet kan betalen is wellicht nog groter, want in veel gevallen springen de kinderen vanzelf bij’, zegt Nathalie Debast van de VVSG. Bovendien komen de OCMW’s en dus de gemeenten niet zomaar tussen. Ze gaan eerst na of de rusthuisbewoner geen spaargeld, een huis of andere (huur)inkomsten heeft. Het OCMW kan de kosten terugvorderen op de kinderen van de bewoner.

Dat zo veel mensen moeite hebben het geld op te hoesten, ligt volgens Debast aan het grote verschil tussen het gemiddelde pensioen van 1.280 euro en de gemiddelde rusthuisfactuur. Met de Vlaamse Sociale Bescherming heeft Vlaanderen een reeks maatregelen uitgewerkt om de rusthuisfactuur binnen de perken te houden, maar dat blijkt voor veel mensen onvoldoende te zijn.

Zorgpremie

Via de Vlaamse zorgpremie, die de meeste Vlamingen 52 euro per jaar kost, krijgen rusthuisbewoners een maandelijkse premie van 130 euro. Daarbovenop komt dikwijls een premie die afhangt van de zorgzwaarte en die kan oplopen tot zo’n 600 euro per maand. ‘Zonder die tegemoetkomingen zouden nog veel meer mensen de factuur niet kunnen betalen’, zegt Debast.

De prijzen zijn de voorbije tien jaar voortdurend gestegen door de onderfinanciering van de rusthuizen.

Toch vraagt de VVSG een extra inspanning van de volgende Vlaamse regering. ‘Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Het is niet correct dat de lokale besturen moeten opdraaien voor het feit dat dat niet lukt’, stelt Debast.

De rusthuizen roepen al jaren om meer geld. Ze krijgen onvoldoende subsidies, en om toch kwaliteitsvolle zorg te geven nemen ze extra mensen aan voor wie ze zelf de financiering zoeken. Dat heeft gevolgen voor de prijzen. Die zijn de voorbije tien jaar voortdurend gestegen. Volgens Zorgnet-Icuro, de koepel van de vzw-rusthuizen, is zo’n 2 miljard euro per jaar extra nodig om in de juiste zorg te voorzien. Om die rekening te kunnen betalen komt de verhoging van de zorgpremie wellicht op tafel bij de Vlaamse formatie.

‘We zien dat het aantal Vlaamse gemeenten dat het bedrag niet terugvordert de voorbije jaren licht is toegenomen’, zegt Debast. ‘Aanvankelijk besliste een tiental gemeenten met een socialistisch bestuur om politieke redenen geen geld aan de kinderen te vragen, maar nu blijken daar nog tientallen gemeenten bijgekomen te zijn. Dat komt vooral omdat de administratieve last niet altijd opweegt tegen de opbrengst.’

Kinderen

Bij de gemeenten die het bedrag wel terugvragen, hangt het teruggevorderde bedrag af van het inkomen van de kinderen. De OCMW’s eisen niets als de kinderen een onvoldoende hoog inkomen hebben of bij een totaal verzuurde relatie tussen de ouder en de kinderen. ‘Daar gaat wel een streng onderzoek aan vooraf, want ze willen niet dat mensen zich van hun taak ontzien door te doen alsof ze een slechte relatie met hun ouder hebben’, zegt Debast.

Hoeveel de kinderen moeten bijdragen, ligt wettelijk vast. De bijdrage hangt af van het aantal kinderen en hun inkomen. Stel dat het OCMW moet tussenkomen voor 600 euro en dat de rusthuisbewoner drie kinderen heeft. Elk kind moet dan maximaal 200 euro betalen.

Een kind met een jaarinkomen van 40.000 euro en met twee personen ten laste moet volgens de wet maximaal 191 euro terugbetalen aan het OCMW. Het kind met een inkomen van 25.000 euro en drie personen ten laste moet niet bijdragen omdat zijn inkomen te laag ligt. Het derde kind met een inkomen van 42.000 euro en geen personen ten laste moet volgens de wet 327 euro betalen, maar dat bedrag wordt herleid tot het maximum van 200 euro in dit geval. Het derde kind moet de andere twee niet bijspringen. Het OCMW kan dus per maand 391 van de 600 euro terugvorderen, de rest betaalt het lokale bestuur.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud