OESO geeft vijf tips voor succesvol onderwijs vluchtelingen

Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in Eeklo. De OESO raadt om leerlingen zo snel mogelijk in een 'gewone' klas te plaatsen. ©Emy Elleboog

Hoe moet het onderwijs omgaan met de toestroom van erkende vluchtelingen? De OESO, de denktank van rijke landen, geeft vijf concrete tips.

1. Probeer een sociale mix te bereiken in scholen

Nieuwkomers komen vaak terecht in dezelfde wijken en/of scholen. Dat is op zich geen probleem, maar veel nieuwkomers hebben het ook sociaal-economisch moeilijker. De concentratie van leerlingen met een sociaal-economische achtergrond bemoeilijkt de kwaliteit van het onderwijs wèl, blijkt uit eerder onderzoek.

Daardoor doen scholen met veel jonge migranten het slechter dan scholen met slechts een beperkt aantal nieuwkomers. In België is dat verband nog hoger dan het OESO-gemiddelde, blijkt uit het rapport. Een sociale mix is dus nodig. De denktank raadt aan om ouders zoveel mogelijk informatie te geven over de onderwijsopties voor hun kind. Tegelijkertijd moeten concentratiescholen proberen een zo divers mogelijk publiek te bereiken. 

2. Leer kinderen zo snel mogelijk Nederlands (in de klas)

Hoe jonger leerlingen zijn, hoe gemakkelijker ze een taal leren. De OESO raadt aan om zo snel mogelijk de taal te leren, maar leerlingen niet te isoleren in aparte klassen. 'Nieuwkomers integreren in het gewone onderwijs vanaf het begin levert betere resultaten op dan eerst een voorbereidende klas te geven', luidt het. 'Taalonderwijs moet niet in de plaats van het gewone onderwijs gebeuren, maar tegelijkertijd.'

Dat contrasteert met het systeem in Vlaanderen, waar nieuwkomers in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) eerst de taal leren om pas daarna naar de 'gewone' klas door te stromen.

3. Stimuleer nieuwkomers om kleuters naar school te sturen

De meest efficiënte manier om nieuwkomers te integreren, is hen zo vroeg mogelijk naar school te sturen. Migranten die kleuteronderwijs hebben genoten, scoren later veel beter dan wie als kleuter niet naar school ging.

Maar onder nieuwkomers gaan verhoudingsgewijs een vijfde minder leerlingen naar de kleuterschool. De OESO raadt daarom aan om zo veel mogelijk ouders van migranten bewust te maken van het belang van het kleuteronderwijs. Ook daar is aandacht nodig voor integratie en taalopleiding, iets waar Vlaanderen sinds dit schooljaar werk van maakt.

4. Vermijd zittenblijven bij migrantenleerlingen

Migrantenleerlingen blijven gemiddeld 3,4 keer meer zitten in de OESO-laden, al is dit cijfer voor België beduidend beter. De OESO raadt aan om zittenblijven zo veel mogelijk te vermijden om de integratie van nieuwkomers in het onderwijs succesvol te maken. Het is aan de scholen om vroeger op te merken of leerlingen worstelen en hen extra te ondersteunen. Bij nieuwkomers gaat het vaak om taalproblemen.

5.  Leid leraren op om met diversiteit om te gaan

 Veel leraren weten niet goed hoe ze met diversiteit in de klas moeten omgaan. Ze geven zelf ook aan aan dat ze meer opleiding nodig hebben om in een multiculturele klas les te geven, blijkt uit eerder onderzoek. De OESO roept daarom op om leraren die specifieke opleiding te geven. Het helpt als de overheid de leraren ook bepaalde incentives geeft om leraren te stimuleren die opleidingen te volgen, zoals een financiële beloning of professionele erkenning. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud