Ondanks knipperlichten lag milieulat wel erg laag voor Oosterweel

Zo’n 200.000 m³ verontreinigde grond van het Oosterweeltracé zal in een 'beveiligingsberm' belanden op de terreinen van 3M.

Het valt op dat de milieunormen die samen met de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM voor het Oosterweeltracé werden vastgelegd erg ruim waren. Nochtans was de overheidsinstelling goed op de hoogte van de zware vervuiling op en rond de 3M-site.

Oosterweel-bouwheer Lantis en 3M sloten eind 2017 een dading. Die diende om enerzijds de kosten die verband houden met de bodemsanering en anderzijds de kosten die voortvloeien uit het verplaatsen van met PFOS vervuilde grond onderling af te bakenen.

Daarin werd afgesproken dat Lantis een noodzakelijke waterzuiveringsinstallatie op het terrein van 3M mocht bouwen, net als een ‘beveiligingsberm’ waarin de maatschappij binnenkort zo’n 200.000 m³ verontreinigde grond kan opbergen. De kosten van de aanleg zijn voor Lantis, en daarvoor doet ze beroep op geld van de Vlaamse regering.

De periode waarin die dading tot stand kwam, is een belangrijk scharniermoment voor de onderzoekscommissie van het Vlaams parlement, omdat er toen nog geen wettelijke normen waren voor PFOS in Vlaanderen. Lantis werkte dan maar begin 2018 zelf die normen uit, naar eigen zeggen in nauw overleg met de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM en de vzw Grondbank, de bodembeheerder van de Vlaamse overheid.

De milieunormen kwamen er feitelijk op neer dat Lantis de gronden met zware PFOS-vervuiling ‘vrij’ kon gebruiken op de Oosterweelwerf.

Twee cijfers kwamen daarbij uit de bus: 8 microgram per kilogram als grens voor het vrij gebruik van grond buiten de werfzone en 70 microgram voor de verwerking in bermen of dijken op de werf. Op basis daarvan werden belangrijke vergunningen verleend, dus ook voor de aanleg van de beveiligingsberm op het terrein van 3M. 

Het valt op dat de milieunormen die samen met OVAM voor het Oosterweeltracé werden vastgelegd erg ruim waren. Ze kwamen er feitelijk op neer dat Lantis de gronden met zware PFOS-vervuiling ‘vrij’ kon gebruiken op de Oosterweelwerf. In Nederland gelden veel strengere normen. Grond met een concentratie hoger dan 3 microgram wordt er als te gevaarlijk gezien om in dijken, bermen of weg-infrastructuur te verwerken.

Ontnuchterend

Het is opmerkelijk dat OVAM zo’n ruime milieunormen toeliet. Nochtans was de overheidsinstelling goed op de hoogte van de zware vervuiling op en rond het 3M-terrein. De metingen die het verst teruggaan in de tijd, dateren van het jaar 2000. Ze zijn onder meer terug te vinden in een oriënterend bodemrapport van 2018, en schetsen een ontnuchterend beeld van de vervuiling op het terrein.

In juni 2009 verscheen dan weer een andere studie van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Amsterdam en de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO. Daarin zijn metingen via bloedstalen over heel Vlaanderen terug te vinden. De PFOS-waarden, met name in de Antwerpse haven, waren extreem hoog. In die mate zelfs dat onderzoekers zich afvroegen of de potjes waarin het bloed werd bewaard niet zelf gefabriceerd waren met PFOS of aanverwante stoffen.

Pas dit voorjaar besloot OVAM de richtlijnen voor PFOS-gebruik in heel Vlaanderen te verstrengen. De streefnorm voor hergebruik buiten de werfzone werd verlaagd tot 3 microgram, net als in Nederland. Maar toen had Lantis zijn toelating voor de grondwerken aan het Oosterweeltracé al lang binnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud